Konkretisera magkänslan – om att upptäcka våld i förskolan

I det här avsnittet pratar vi om förskolans roll när det handlar om barn som riskerar att fara illa och får exempel på hur förskolan kan arbeta systematiskt och förebyggande med dessa frågor. 

”Amanda Nordström, socionom och kurator, berättar om hur hon tillsammans med kollegor varit med och utvecklat det strategiska arbetet på förskolor i Trollhättan. Hon berättar också om spännande forskning som pågår i förskolorna, samt om hur de arbetar för att bygga tillitsfulla relationer med vårdnadshavare”, säger Siren och Jessica.

 

I Trollhättan finns det två kuratorer som arbetar med de kommunala förskolorna. För att de ska räcka till arbetar de tillsammans med förskolornas rektorer, specialpedagoger och personalen i barngrupperna i tvärprofessionella team. På så sätt breddas den psykosociala kompetensen och kunskapen och insikterna för hur man tidigt kan upptäcka tecken på att ett barn far illa. Amanda Nordström uppmanar till att prata om vad vi ser och upplever i kontakt med barn och deras föräldrar och på så sätt ”konkretisera magkänslan”.

 

Det är viktigt att undanröja hinder för barns utveckling i miljön på förskolan, men även att kunna upptäcka om det finns utmaningar i hur barnen har det hemma,” säger Amanda.

 

Hon berättar om det viktiga kompensatoriska uppdraget.

”Det kan handla om barn som lever i socioekonomiskt utsatta område med andra livsvillkor och förutsättningar. Det kan även handla om barn som är född med en funktionsvariation eller liknande. I båda fallen har vi i förskolan ett ansvar att kompensera för dessa barn på olika sätt.”

 

I avsnittet beskriver Amanda vidare vad förskolan kan göra när barn har ett väldigt utåtagerande beteende, barn som i sin lek använder sig av våld och pratar om våld på ett avancerat sätt.

 

Lyssna på podden och fördjupa dina insikter om vad personal på förskolan och den övriga vuxenvärlden kan göra för att bidra till alla barns rätt till en uppväxt fri från våld.

 

Lyssna på avsnittet, klicka här

https://pod.space/enuppvaxtfrifranvald/en-uppvaxt-fri-fran-vald-amanda-nordstrom

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/jessica_svensson-150x150.jpg

Siren Linde

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/09/siren_linde_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?