När barn utsätts för brott

I det här poddavsnittet får vi möta Maria Thelen och Evelina Ljunggren som arbetar som samordnare på Barnahus Fyrbodal. Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks ha varit utsatta för brott.

”Det här avsnittet är viktigt eftersom samordnarna på Barnahus kan utgöra ett stöd för andra yrkesverksamma som möter barn, fler behöver få veta att Barnahus finns och vad deras uppdrag är. In och lyssna på vårt samtal med Evelina och Maria!” uppmanar Siren och Jessica.

Eftersom de som arbetar på Barnahus har erfarenhet av att möta och arbeta med riktigt svåra situationer där barn far illa kan de ge personal på förskolor och skolor råd och vägledning om de har oro för ett barn.

”Om personalen har en magkänsla att något inte känns riktigt rätt, så kan de ringa oss och berätta och så vi kan hjälpa till att sätta ord på det och på så sätt få bättre klarhet.”

Barnets berättelse

Barnahus finns för att ta tillvara barnets perspektiv. Tanken är att ett barn som misstänks ha utsatts för brott bara ska behöva berätta sin berättelse en gång. Myndigheterna samlas kring barnet istället för att barnet ska behöva besöka olika ställen. Miljön på Barnahus är anpassad för att barnet ska känna sig så trygg som möjligt.

Även föräldrar kan vända sig till Barnahus för att få krisstöd om deras barn har utsatts för brott.

I avsnittet förklaras hur processen ser ut, vad som händer kring ett barn när det finns misstanke om brott. Evelina och Maria ger även konkreta råd för hur man ska bemöta ett barn som kommer till en och berättar om tillexempel övergrepp.

”Var öppen och beröm barnet för att det berättar, säg inte; varför har du inte berättat det här tidigare, utan lyssna med förståelse och utan att döma. Berätta för barnet att ingen får göra dem illa! Vi vet att barn som blivit utsatta för brott väldigt ofta bär på mycket skuld och skam. De behöver få veta att oavsett omständigheterna är det aldrig deras fel.”

Lyssna på avsnittet

 

 

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/jessica_svensson-150x150.jpg

Siren Linde

Projektledare Våldsprevention förskola - skola
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/09/siren_linde_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?