Kompetensråd Transport 

Syfte

Syftet är att främja dialog och underlätta initiativ inom området kompetensförsörjning för de branscher som finns inom transport såsom motor-, buss- och lastbilsbranschen.

Uppdrag

Kompetensråd är framförallt en strategisk plattform men ska också uppmuntra, stödja och underlätta olika initiativ av mer konkret karaktär, samt främja dialog mellan bransch och utbildningsanordnare.

Frågor som kommer upp ska ha en tydlig koppling till kompetensförsörjning både på kort och lång sikt och kompetensrådet ska vara ett öppet och transparent forum där alla sätter branschen först och inte verkar för den egna organisationen
Utöver politiken är Fyrbodals Kommunalförbund uppdrag också att koppla ihop kompetensråden med andra nätverk som är av vikt för att säkerställa kompetensförsörjningen i respektive bransch.

Innehåll/teman

Kompetensförsörjning är det tydliga temat och innehåller problemställningar både för kort och lång sikt. Vi sprider goda exempel och främjar samarbeten och samverkan mellan deltagande parter.

Omvärldsbevakning genom inbjudna gäster och dialog med politiken är en del av arbetet i kompetensråd

Arbetsformer

Kompetensrådet träffas vid fyra tillfällen varje år, eller enligt rådets önskemål och agendan sätts av arbetsutskottet som träffas några veckor innan rådsmötet. Deltagarna i arbetsutskottet tillsätts årsvis och ska vara representanter ifrån olika branscher eller organisationer.

Deltagare

I kompetensrådet finns branschföreträdare inom transport, buss och motorbranschen, arbetsmarknadens parter som branschorganisationer och fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen samt utbildningsanordnare.

Kontaktpersoner

Anki Samuelsson

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440871
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0697-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?