Arbetsmarknadsenheternas chefsnätverk 

Syfte

Nätverket ska lyfta de arbetsmarknadspolitiska frågorna genom att arbeta och bereda
frågor till politiken. Genom nätverket sprids erfarenheter, arbetssätt och kunskap vilket stärker och utvecklar arbetsinsatserna på lokalt plan.

Uppdrag

Nätverket ska vara en resurs för samverkan, kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte för arbetsmarknadsenhetscheferna. Nätverksdeltagarna ska vara ett stöd för varandra, och kunna ställa frågor och ge svar på aktuella frågor. De ska föra en dialog avseende frågor som aktualiserats i respektive organisation.
Nätverksdeltagarna ansvarar för kunskapsöverföring i sin kommun.

Innehåll/teman

  • Aktuell information
  • Aktuella politiska frågor, omvärldsbevakning
  • Erfarenhetsutbyte
  • Presentation av ett gott exempel från någon av kommunerna

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger om året och mötesagendan för respektive möte sätts av ett arbetsutskott 3-4 veckor innan nätverksmötet. Chefer ifrån mindre kommuner i Bohuslän, Dalsland samt en stor kommun är deltagare i arbetsutskottet.  Både ordförande och deltagare i arbetsutskottet utses årsvis.

Deltagare

I nätverket deltar chefer på arbetsmarknadsenheterna samt Arbetsförmedlingen.

Kontaktpersoner

Anki Samuelsson

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440871
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0697-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?