VEGO

Projektperiod: 2023-09-01 – 2026-12-31
Sökande: Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Projektets inriktning: Näringsliv
Kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål
Partners: Regionalfonden Västsverige, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund
Beviljade medel: 13 500 000 kronor

Projektet ämnar öka antalet hållbara etableringar som kraftigt bidrar till att öka innovationskraften, omställningstakten och efterfrågan hos regionens små- och medelstora företag utifrån regionens strategi för smart specialisering (detsamma som VGRs program för den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften)

Projektet leds av Västra Götalandsregionen. De fyra delregionerna, projektparterna, arbetar i olika arbetspaket där specifika individer ansvarar för olika leveranser. En styrgrupp ska tillsättas med representanter från ledande positioner hos deltagande projektparter.

Projektet kommer att samverka med Västsvenska Handelskammaren när det gäller deras uppdrag för regional exportsamverkan (RES). Projektet kommer också att arbeta med andra regioner i Sverige, främst Region Halland och Västerbotten, för att samordna aktiviteter som syftar till att stärka våra regioner som plats för nya stora etableringar.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?