Upplevelsenäring, Kultur och besöksnäring i samverkan

Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Innovatum Science center
Projektets inriktning: Kompetensförsörjning och utbildning, Kultur och attraktionskraft
Kommuner: Lysekil, Trollhättan

Projektets mål är att öka attraktionskraft och tillväxt i upplevelsenäringen.

För att åstadkomma detta ska projektet:

  • stärka nya utvecklingsmöjligheter för kultur- och besöksnäring
  • öka förståelse bland offentliga aktörer för upplevelseindustrins betydelse
  • stärka tillväxt av hållbar upplevelseproduktion
  • genomföra kompetensöverföring över gränsen.

Målgrupp är aktörer inom kultur- och besöksnäring, det vi kallar upplevelsenäringen. Projektet ska systematiskt och kunskapsbaserat sammanföra dessa områden, där vi ser en stor potential för tillväxt.

Kombinationen av målgrupper och samverkan med de offentliga aktörerna är avgörande för att uppnå projektmålen. Det är tydligt utifrån identifierade behov att kommuner, turistorganisationer och andra offentliga aktörer behöver utveckla kompetens och kapacitet. Denna utveckling kommer i hög grad ske i gränsöverskridande utbyte och tillsammans med kultur- och besöksnäringen.

Projektet arbetar medskapande i organisationen och med målgrupperna. Det är målgruppens behov tillsammans med våra gemensamma kompetenser som bestämmer metoder och genomförande.

En mängd aktiviteter ska genomföras under projekttiden. Speciellt viktigt är kompetenshöjande insatser tillsammans med gemensam utveckling av hållbara evenemang och upplevelser. Detta görs i kombination med ett omfattande gränsöverskridande utbyte för att få inspiration, förankring och spridning av resultat.

Projektets ambition är att vara systemförändrande, vilket ska synas i resultaten. Det innebär exempelvis att offentliga parter har utvecklat kompetens och roller för att bättre stödja utveckling av upplevelsenäringen. Det innebär att kultur- och besöksnäringen har en etablerad och långsiktig samverkan, att möjligheterna för hållbar affärsutveckling och paketering har ökat.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?