Besöksnäring 2.0

Projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31
Sökande: Svinesundskommittén
Projektets inriktning: Kompetensförsörjning och utbildning, Kultur och attraktionskraft, Näringsliv
Kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Strömstad, Tanum, Åmål

Tekniksprång, pandemi och klimatförändringar utmanar besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. Med upplevelsen i fokus vill vi med detta projekt utforska området kultur, besöksnäring, digitalisering och hållbarhet. Vi kommer i projektet att satsa på att utveckla platsbaserade digitala kulturupplevelser kopplade till lärande och kompetensutvecklande aktiviteter i samverkan med universitet, forskning och IT företag.

Projektet kommer även att öka gränsregionens attraktivitet genom att stärka företagens hållbara tillväxt. Vi kommer att erbjuda besöksnäringsföretag kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi och hållbart lönsamt företagande. Vi vill tillsammans utforska hur kultur och besöksnäringen kan öka värdet på det som produceras och samtidigt minska den negativa påverkan på natur och människa.

Parallellt med nya aktiviteter kommer projektet att vidareutveckla aktiviteter och samverkan från de tidigare projekten; ”Gränsen som attraktion” och ”Hållbar besöksnäring på gränsen”. Aktiviteter som det finns ett fortsatt stort behov av och som endast kunde genomföras i begränsad form under pandemin. De två tidigare projekten har lagt en solid grund för samarbetet mellan destinationsbolagen, besöksnäringsföretagen och de kulturella och kreativa näringarna i gränsregionen. Med avstamp i de två tidigare projekten kan vi nu ta destinationsutvecklingen ett steg längre. Ett interreg projekt.

 

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?