Hybridundervisning

Projektperiod: 2021-06-01 – 2023-12-31
Sökande: Sotenäs kommun
Projektets inriktning: Näringsliv
Kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål

Aktuella undersökningar och statistik visar att antalet elever på vuxenutbildningar i våra kommuner sjunker, lika så utbildningsnivån, samtidigt som andelen personer på arbetsmarknaden är konstant. Med marknadens nya förutsättningar och behov, behöver utbildningar ställas om att tillfredsställa dessa behov att vi kan lyfta vår utbildningsnivå, se till att vårt arbetsliv får personal med rätt kompetens, och vårt civilsamhälle bättre ställt genom mer anpassningsbara förutsättningar för att läsa vidare.

Med utgångspunkt i problemställningen och tillsammans med Sotenäs Symbioscentrums motto om ”det livslånga lärandet” och vikten av arbete med social symbios i utvecklingssammanhang, syftar pilotprojektet i att genom samverkan mellan kommunerna i Norra Bohuslän forma en flexibel lärmiljö genom hybridundervisning – både fysisk och digital miljö. Genom samarbetet med vuxenutbildningsorganisationerna i Fyrbodal, Westum och Högskolan Väst finns stora möjligheter att utveckla lärcentra.

Projektet har som mål att bidra till en ökad genomströmning av elever genom att utveckla tillgången till mer flexibelt utbud av alternativa utbildningsformer och undervisningsmetoder. Projektet ska på så vis stärka vuxenutbildningens uppdrag om att anpassa det livslånga lärandets utbildningsutbud utifrån både individens behov, studiebakgrund och erfarenhet, samt arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Tillika att kommunernas vuxenutbildningsorganisationer ska kunna erbjuda kontinuerlig utbildning under hela året, med krav på flexibel studiestart, studietakt och undervisning.

Andra effekter är att flertalet kurser/utbildningar blir tillgängliga och mer flexibla vilket bidrar till bättre förutsättningar att i valfri takt kunna studera och påbörja/slutföra sina studier. Dessutom ges fler möjlighet att utbilda sig till ett bristyrke inom yrkesvux och de som förlorar sina jobb med anledning av Covid19 ska ges goda möjligheter att utbilda sig inom det livslånga lärandet i Norra Bohuslän. Samtidigt kommer med all sannolikhet efterfrågan från nyetablerade innovativa företag bli stor i framtiden, vilket kommer sätta stora krav på leverans av den kompetens som företagen behöver. Där omställningen till hybridundervisning kan bli en viktig pusselbit för att nå framtidens kompetensbehov.Dels genom utvecklingsworkshop för att bygga strukturen men framförallt utbytet av kompetens hos de olika lärcentrumen. Vi behöver kunna garantera ett tillgodoseende av kompetensen hos offentliga sektorn, befintliga företag samt nya hållbara företag som vill etablera sig i främst Norra Bohuslän.

Projektets huvudsyfte är att tillgodose arbetsliv och individers tillgång till kompetens och utbildning.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?