Under 2021 – 2025 genomförs ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

En plan är framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delar:

  • A) Fördjupade satsningar inom fyra tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • B) Testarena Dalsland: Attraktivitet, kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Decentralisering av jobb från region och stat, Folkhälsa, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • C) Prioritera satsningar i ordinarie utvecklingsarbete: Förstärka det löpande utvecklingsarbetet inom en mängd områden.

                       

Nyheter

Kraftsamling för 55 mkr på barn och ungdomars framtid i Dalsland

Kraftsamling för 55 mkr på barn och ungdomars framtid i Dalsland

I Dalsland pågick vid årsskiftet 2022-2023 fem sociala investeringsprojekt i fyra dalslandskommuner (Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed och Vänersborg). Projekten syftar till att utveckla effektiva tidiga och hälsofrämjande insatser för barn- och unga mellan 0-15 år som riskerar hamna i utanförskap. Målet är att fler skall gå ut grundskolan med fullständiga betyg. …

Läs mer

Kontaktpersoner

Thomas Forslin

Processledare
Telefon:0522-440829
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/thomas-forslin-2022-150x150.jpg

Tomas Ekberg

Processledare och chefsanalytiker

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?