Det goda livet i Dalsland

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi och plan som löper under 2021 – 2025 för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

Strategin och planen är framtagna gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Representanter för dessa organisationer utgör satsningens styrgrupp.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden (sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning) pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delområden:

  • Fördjupade satsningar inom tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • Testarena Dalsland: Kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Digital decentralisering av jobb från region och stat, Subjektivt välbefinnande, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete: Infrastruktur och kollektivtrafik, Kultur och Turism, Miljö, Näringslivsutveckling, Planering, Social hållbarhet, Utbildning.

Genomförandet kommer att involvera anställda och utvecklingsansvariga inom alla involverade kommuner och offentliga organisationer, liksom ett utvecklat samspel med övriga relevanta aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, akademi och den sociala ekonomin. Under våren 2022 organiseras satsningen upp med Thomas Forslin, Fyrbodals kommunalförbund som processledare och Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, som sammanhållande för Testarena Dalsland.

Kontaktpersoner

Thomas Forslin

Processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/thomas-forslin-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?