”Det goda livet i Dalsland” är en strategi och plan som löper under 2021 – 2025 för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

Strategin och planen är framtagna gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Representanter för dessa organisationer utgör satsningens styrgrupp.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden (sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning) pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delområden:

  • Fördjupade satsningar inom tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • Testarena Dalsland: Kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Digital decentralisering av jobb från region och stat, Subjektivt välbefinnande, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete: Infrastruktur och kollektivtrafik, Kultur och Turism, Miljö, Näringslivsutveckling, Planering, Social hållbarhet, Utbildning.

Genomförandet kommer att involvera anställda och utvecklingsansvariga inom alla involverade kommuner och offentliga organisationer, liksom ett utvecklat samspel med övriga relevanta aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, akademi och den sociala ekonomin. Under våren 2022 organiseras satsningen upp med Thomas Forslin, Fyrbodals kommunalförbund som processledare och Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, som sammanhållande för Testarena Dalsland.

Nyheter

Miljonstöd till Mötesplats Steneby

Mötesplats Steneby i Dals Långed erhåller drygt nio miljoner kronor i fortsatt stöd från Regionutvecklingsnämnden fram till 2025. Genom denna finansiering skapas förutsättningar för akademi, offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle att mötas och samarbeta. – Det är mycket glädjande att regionen satsar på Mötesplats Steneby som är en av våra …

Läs mer

Byggstart för Campus Dalslands lokaler

Nu startar ombyggnationen av de lokaler på Dalslands sjukhus som kommer att bli Campus Dalsland. Lokalerna är tidigare personalmatsal samt tillhörande storkök i en av flyglarna till sjukhuset.   Samarbetet med fastighetsägaren Västfastigheter har under hela processen fungerat väl och dialogen har varit mycket positiv. Västfastigheter är enheten som förvaltar …

Läs mer

48 miljoner till kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland. Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland. 30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar, 15 miljoner …

Läs mer

Kontaktpersoner

Thomas Forslin

Processledare
Telefon:0522-440829
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/thomas-forslin-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?