Mer resurser för att främja gröna transporter i Sverige och Danmark

Kommunerna har en central roll i att främja en grön omställning av transporter. Därför har nu ett stort interreg-projekt fått grönt ljus där bland annat danska och svenska aktörer deltar, bland annat Fyrbodals kommunalförbund som driver den svenska delen av projektet. Förra veckan hölls ett uppstartsmöte i Uddevalla.

”Det känns jättebra. Riktigt kul att vi är igång nu,” säger Angelica Rennerfelt, projektledare på Fyrbodals kommunalförbund.

Projektet, som heter GreenFleets, handlar om att skapa förutsättningar för kommunerna att ställa om sina fordon, planera för gröna och effektiva transportsätt, och ställa krav på transporter i upphandlingar. Nya arbetssätt och lösningar behöver implementeras så att fossilfria transportlösningar prioriteras i framtiden i kommunerna.

Stor potential hos kommunerna

Med stora fordonsflottor och betydande inflytande på anbudsprocesser har kommuner en unik möjlighet att påverka marknaden och driva förändring.

”Kommunernas engagemang är avgörande för att påskynda den gröna omställningen av transporter. Deras agerande kan motivera både privata och offentliga aktörer att gå i grönare fotspår”, säger Angelica Rennerfelt.

På uppstartsmötet deltog alla de aktörer som är knutna till projektet: Fyrbodal och Boråsregionen men också flera kommuner från Danmark.

”Det var väldigt trevligt och inspirerande att träffa varandra. Under mötet blev vi lite klarare med vad som är våra gemensamma utmaningar och vad vi ska fokusera på. Nu närmast väntar en kartläggning hur långt kommunerna kommit i omställningen och hur fordonsparken ser ut.”

Totalt handlar det om 22 kommuner i Fyrbodal och Boråsregionen för den svenska delen. Andra svenska aktörer i projektet är också Högskolan i Halmstad och Dalslands miljö- och energiförbund.

Förprojekt skapar en grund för ett starkt partnerskap

Aalborg Kommun och Fyrbodals Kommunalförbund har i ett förprojekt identifierat centrala utmaningar och potentialen för grön omställning av kommunala fordon på landsbygden. Genom samarbete mellan danska och svenska partners är målet att uppnå en mer enhetlig och hållbar utveckling i hela regionen.

”Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Genom att dela kunskap och erfarenheter över gränserna kan vi skapa en starkare och effektivare satsning för gröna transporter”, säger Angelica Rennerfelt.

Projektet förväntas alltså inte bara påverka transporterna lokalt, utan också inspirera andra landsbygdskommuner i Danmark och Sverige att följa efter och bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. Därför inrättas även en grupp av olika organisationer, som följer projektet noga och kan dra nytta av de resultat och erfarenheter som skapas genom projektet. På samma sätt ska inspiration också sökas genom bland annat uppföljningsgruppen och andra nätverk och dra in andra erfarenheter och kunskaper i projektet.

”Genom vårt partnerskap och våra aktiviteter hoppas vi skapa en positiv spiral av gröna transporter som kommer att gynna regionens medborgare, företag och miljön som helhet”, tillägger Angelica Rennerfelt och fortsätter: ”Interreg- GreenFleets-projektet är ett steg framåt mot en mer hållbar och framtidssäker transportsektor.”

Kontaktpersoner

Angelica Rennerfelt

Projektledare Accelererad omställning till Fossilfria transporter
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?