Läs om idébanken och handlingsplanen som skapats genom projektet Barns integritet i förskola och skola

25 september, 2020

Nu är det framgångsrika arbetet kring ”Barns rätt till personlig och kroppslig integritet”- Ett utvecklingsarbete i förskola och skola i slutet av sin projektas. Det är 13 kommunala förskolor och en grundskola som tillsammans med projektledare Jessica Svensson på Hälsokällan genom ett strukturerat och systematiskt arbete implementerat och utvecklat arbetet …

Läs mer

En kvinna föreläser inför publik

Inställda eller framflyttade kurser

16 mars, 2020

Med anledning av Corona-viruset har vi ställt in eller flyttat fram ett antal kurser och föreläsningar.Bland annat är föreläsningen med Bo Hejlskov framflyttad från den 25 mars till 29 september. Det finns fortfarande platser kvar till det nya datumet. Länk till inbjudan och anmälan till föreläsning med Bo Hejlskov. Se …

Läs mer

Utbildningsministern talade på skolkonferens

12 februari, 2020

En skola för alla är ett projekt som gett stora resultat när det gäller fullföljda studier och minskade skolavhopp. Den 29 januari summerades projektet på en konferens i Trollhättan med över 300 deltagare. Invigningstalare var utbildningsminister Anna Ekström. Flera av föreläsningarna går att se i efterhand på SVT Forum. Hur …

Läs mer

Närmare 300 personer deltog på skolnärvarokonferensen den 27 November!

12 december, 2019

Hela 300 deltagare från samtliga våra kommuner i Fyrbodal deltog på skolnärvarokonferensen den 27 November, som arrangerades i samverkan mellan Hälsokällan, ESF-projektet En skola för alla, Västragötalandsregionen, Uddevalla kommun samt ett antal av de andra kommunerna i Fybodal. Majoriteten av deltagarna var personal från olika skolor samt utbildningsförvaltningar i Fyrbodal. …

Läs mer

Fortbildning om barns integritet

9 december, 2019

Måndagen den 18 november deltog personal från 13 förskolor i en fullmatad kompetensutvecklingsdag på Folkets Hus i Uddevalla kring utvecklingsarbetet med barns integritet. Kompetensutvecklingsdagen var arrangerad av Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund. Det är förskolorna i område Väst samt Öster-Söder som under 2019 arbetat med att sammanställa gemensamma kunskaper …

Läs mer

Fyra barn som går i bredd på en väg

Barnkonventionen 30 år

5 november, 2019

Den 20 november är det 30 år sedan FN:s Generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Passa på att fira denna dag och lyft upp Barnkonventionen på agendan. 1 januari 2020 bli konventionen lag i Sverige. Detta ger oss stöd för att i alla sammanhang som rör barn sprida …

Läs mer

Bild på nyhetsbrev 1 Barns integritet

Nytt nyhetsbrev för projektet Barns integritet

3 maj, 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa om några av de aktiviteter som ägt rum fram till april 2019! Under januari, februari och mars har projektledare Jessica Svensson haft förmånen att träffa samtliga förskolor. Mötena har syftat till att forma arbetet framåt i projektet. Här kan du läsa mer om vad som hänt under inledande delen av projektet.

Läs mer

Lärandekonferens med fokus på skolnärvaro

21 mars, 2019

Malin Gren Landell Foto: David Brohede 7 mars 2019 genomfördes lärandekonferensen i Skövde, där erfarenhetsdelning, konkreta verktyg och inspiration stod i fokus! Nästan 150 personer från Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen deltog på konferensen som är en del av det ESF-finansierade projektet En skola för alla. Projektet En skola för alla …

Läs mer

Startskott för utveckling av barns integritet!

20 mars, 2019

Personal från tretton förskolor och en grundskola deltog igår (den 19 mars 2019) på en föreläsning med Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor. Föreläsningen som arrangerades av Hälsokällan, var startskottet för ett utvecklingsarbete kring barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Projektenheterna och deltagande personal tackar Marcus och Hälsokällan för en givande …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?