Nätverk inom FoU-Socialtjänst

Vi driver ett flertal nätverk som möts regelbundet eller sporadiskt under året, på uppdrag av socialcheferna.

FouRummen ledas av FoU-strategen och vetenskapliga ledaren.

IFO-nätverksledaren håller i ämnesspecifika nätverk inom IFO-området. Dessa hittar du som undersidor till denna sida.

Nätverk för rehab-chefer och för sjuksköterskechefer får stöd av FoU-strategen.

Dessutom finns ett nätverk för personer som arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor, som möts en gång per termin. FoU-Strategen och socialstrategen håller tillsammans i mötet. Deltagarna gör egna anteckningar.

På sidorna för respektive nätverk finns datum för träffarna, namn på kontaktpersoner och kort information om aktuella frågor.

 

Socialchefsnätverk, nätverk för socialnämndsrepresentanter, IBIC-nätverk, MAS-nätverk, nätverk för biståndschefer och anhörigstödsnätverket leds av socialstrategen. Länk till mer information om dessa nätverk.

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?