Nyheter

12 februari – webbinarium om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

28 januari, 2021

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas. Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem för deras verksamhet. Syftet med webbinariet är …

Läs mer

Nytt projekt utvecklar små och medelstora företag

22 januari, 2021

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra …

Läs mer

Utvecklingsprogram ska bidra till ett bättre företagsklimat

17 december, 2020

Svenskt Näringsliv har genomfört en kartläggning av hur kommunerna tillämpar regler och lagar i sin myndighetsutövning. Den senaste undersökningen visar att det finns skillnader i handläggningstider och hur stora avgifterna är i kommunerna. För att vi tillsammans ska kunna förbättra företagsklimatet är det viktigt att det finns en samsyn mellan …

Läs mer

Uppdatering av åtgärder i kommuner

30 november, 2020

När pandemin nådde Sverige i våras vidtog över 270 kommuner skyndsamt åtgärder för att stärka företagens likviditet, sänka kostnader, underlätta myndighetsutövningen och mycket annat. De allra flesta åtgärder var tidsbegränsade, ofta med slutdatum direkt efter sommaren eller i några fall vid årsskiftet. När nu en andra våg i coronapandemin slår …

Läs mer

Är svensk ekonomi rustad att klara krisen?

30 november, 2020

I nuläget slåss såväl industri- som tjänsteproduktion för sin överlevnad i stora delar av världen, Sverige är inget undantag. Till följd av pandemin brottas sålunda svenska företag med betydande lönsamhetsproblem. Detta gäller särskilt inom delar av den privata tjänsteproduktionen, som har drabbats särskilt hårt av införda restriktioner. Som exempel kan …

Läs mer

Kvällsbild över havet från Lysekil

Tio kommuner samverkar i projekt för hållbar besöksnäring

5 november, 2020

Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel för att motverka Coronapandemins effekter på besöksnäringen i Västsverige.I kölvattnet av pandemin har många företag tappat en stor del av sin omsättning. Tio kommuner i Fyrbodalsregionen går därför ihop i ett samverkansprojekt som sätter fokus på att skapa en hållbar besöksnäring som står bättre rustad …

Läs mer

limträbalkar

Skogs- och träbranschen suddar ut gränser

5 november, 2020

Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare …

Läs mer

TEMPERATURMÄTNING – Så går det för de västsvenska företagen

3 november, 2020

I maj uppgav 60 procent av företagen som svarade på Västsvenska handelskammarens undersökning att de påverkades negativt av pandemin. Den siffran har nu minskat till 44 procent. Lika många, 44 procent, hävdar att de inte påverkas alls. Ta del av den senaste temperaturmätningen här –>>

Läs mer

Kvinna i bygghjälm visar manlig förare vägen.

Kraftsamling kring transportbranschen

23 september, 2020

Vad behöver transportbranschen i Fyrbodal? Var med och lägg grunden för samverkan om kompetensförsörjning som ger styrka och driv. 21 oktober 2020 i Uddevalla eller via Teams. Behovet av kompetent personal är massivt inom flera delar av transportbranschen. Många företag tvingas säga nej till uppdrag. Det betyder att potentialen till …

Läs mer

Kraftsamling Norra Bohuslän

7 september, 2020

Den 3 september samlades aktörer med strategisk kompetens och praktisk rådighet från näringsliv och kommuner, för att kraftsamla kring den rådande situationen i Norra Bohuslän. Dessa kommuner domineras av flera av de branscher som drabbats allra hårdast av pandemins effekter – besöksnäringen och handeln. Konsekvenserna av att gäster och kunder …

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?