Beviljade utvecklingsmedel

Här hittar du information om aktuella projekt och förstudier som beviljats utvecklingsmedel/tillväxtmedel av Fyrbodals kommunalförbund.

AiR – På väg 45

Projektets syfte: att stärka det lokala konst- och kulturlivet i och kring de tre medverkande kommunerna och deras konsthallar att göra den samtida konsten mer tillgänglig och relevant för fler målgrupper att anlita lokala konstnärer i projektet att stärka de kommunala konsthallarnas roll lokalt och i delregionen Fyrbodal.

Projektperiod: 2021-12-01 – 2024-05-31
Sökande: Åmåls kommun

Entreprenörsbryggan

Syftet med projektet är att skapa en naturlig brygga mellan oss tre aktörer (Ung Företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum) och att det ska finnas en röd tråd från det att en elev börjar grundskolan, går vidare till gymnasiet (möjlighet att driva UF-företag), börjar på högskola eller ger sig ut i arbetslivet.

Projektperiod: 2020-02-01 – 2022-12-31
Sökande: Drivhuset vid Högskolan Väst

Flux Studios

Projektet ska bidra till ett socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart liv på landsbygden, för medborgare, professionella konstnärer och kulturverksamheter. Genom att skapa både arbetsmöjligheter och utställningsmöjlighet förväntas projekt bidra till bättre förutsättningar för verksamma konstnärer i området.

Projektperiod: 2022-04-01 – 2022-12-31
Sökande: Konstfrämjandet Fyrbodal

Förstudie norsk-svensk samverkan kring natur och kulturvärden gamla Svinesundsbron

Bakgrunden till projektet är följande: I samband med genomförandet av Interreg-projektet ”Gränsen som attraktion” uppmärksammades gamla Svinesundsbron och gränsen, ett besöksmål som är en ”oslipad diamant”. Här finns unika kultur- och naturvärden, som i dag är mycket otillgängliga. Här finns även Europas vackraste gränsövergång mellan två länder.

Projektperiod: 2022-01-01 – 2022-12-30
Sökande: Svinesundskommittén

Hållbar besöksnäring i Väst

Genomförandet av projektet ger företagen fördjupad förståelse för den kris som de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter som skapar mer hållbara destinationer. Med stort fokus på samverkan och gemensamma lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området. Genom att gemensamt …

Projektperiod: 2020-10-01 – 2023-02-28
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Innovationsmiljö för hållbara material

Wargön Innovations verksamhet som arena för omställningsprocesser till en cirkulär ekonomi är långsiktig. Över tid kommer Wargön Innovation att bygga upp en kompetens och ett nätverk både nationellt och internationellt som kommer att göra Wargön Innovation till en efterfrågad partner samt skapa attraktionskraft för såväl etableringar som kompetens. En attraktionskraft …

Projektperiod: 2022-10-22 – 2023-03-31
Sökande: Wargön Innovation

Långedsmodellen

Syftet med projektet är att skapa ett offentligt utrymme där människor i alla åldrar, skiftande kulturell bakgrund och olika intressen kan lära känna varandra. Processen sker genom deltagande design, vilket innebär att invånarna i Dals Långed erbjuds att delta i alla steg i konstruktionsprocessen, från den allra första programformuleringen genom …

Projektperiod: 2022-06-01 – 2022-12-31
Sökande: GU Ventures AB / Mötesplats Steneby

Processtöd Fullföljda studier

Projektets syfte är att öka andelen unga som fullföljer sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program, samt att färre unga hoppar av grundskolan.

Projektperiod: 2020-06-01 – 2022-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Ung Drive Fyrbodal

Projektet Ung Drive Fyrbodal syftar till att under tre pilotår implementera och framtidssäkra fortsatt drift av Ung Drive-konceptet i Fyrbodalsområdet.

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31
Sökande: Ung Drive

Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö

Det övergripande målet i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Politiken är vägledande för regioner och kommuner och …

Projektperiod: 2021-09-01 – 2023-08-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/almir-erkocevic-webb-300x300.jpg

Almir Erkocevic

Projekt- och finansieringsstrateg
Telefon: 0522-44 08 37
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0761-300x300.jpg

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?