Beviljade utvecklingsmedel

Här hittar du information om aktuella projekt och förstudier som beviljats utvecklingsmedel/tillväxtmedel av Fyrbodals kommunalförbund.

Attraktiva kommuner

Attraktiva kommuner – verktyg för förändring, är en väl fungerande huvudrubrik som har blivit lite av ett varumärke för seminarieserien. En av tre strategier i kommunalförbundets verksamhetsplan för kulturområdet under år 2020 handlar om att vi på delregional nivå ska fortsätta öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Den bohuslänska stenindustrin

Det industriella och samhälleliga kulturarvet är en viktig del inom hållbar landsbygdsutveckling utifrån möjligheten att ta tillvara på befintliga resurser för kultur som tillväxtfaktor, och attraktionskraften för regionen och kommunerna. Inom ramen för En ledande kunskapsregion ämnar projektet att ta fram kunskap, genom bland annat en inventering av fysiska spår …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Rio kulturlandskapet

Det moderna biblioteket

Förstudien syftar till att identifiera insatser och prioriteringar som ska ingå och formuleras till ett gemensamt framtida utvecklingsprojekt. Fokus på information, kommunikation och marknadsföring av bibliotekens breda verksamheter.

Projektperiod: 2021-09-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Entreprenörsbryggan

Syftet med projektet är att skapa en naturlig brygga mellan oss tre aktörer (Ung Företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum) och att det ska finnas en röd tråd från det att en elev börjar grundskolan, går vidare till gymnasiet (möjlighet att driva UF-företag), börjar på högskola eller ger sig ut i arbetslivet.

Projektperiod: 2020-02-01 – 2022-12-31
Sökande: Drivhuset vid Högskolan Väst

Förstudie norsk-svensk samverkan kring natur och kulturvärden gamla Svinesundsbron

Bakgrunden till projektet är följande: I samband med genomförandet av Interreg-projektet ”Gränsen som attraktion” uppmärksammades gamla Svinesundsbron och gränsen, ett besöksmål som är en ”oslipad diamant”. Här finns unika kultur- och naturvärden, som i dag är mycket otillgängliga. Här finns även Europas vackraste gränsövergång mellan två länder.

Projektperiod: 2022-01-01 – 2022-12-30
Sökande: Svinesundskommittén

Hållbar besöksnäring i Väst

Genomförandet av projektet ger företagen fördjupad förståelse för den kris som de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter som skapar mer hållbara destinationer. Med stort fokus på samverkan och gemensamma lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området. Genom att gemensamt …

Projektperiod: 2020-10-01 – 2023-02-28
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

I am QR – förstudie

Vi söker förstudiemedel för att utveckla en test- och demonstrationsarena där nya idéer omsätts i praktik, där den digitala och den fysiska platsen får interagera och mötas på en ny arena. Vi vill skapa en brygga mellan det fysiska och digitala genom medskapande projekt för invånarna, framförallt unga invånare, där …

Projektperiod: 2021-12-01 – 2022-03-31
Sökande: Diabas ideell förening

Kartläggning Kulturverket Vårvik

Förstudien syftar till att ta fram ett behovsanpassat underlag. Det ska användas till att etablera konstnärs/hantverksateljéer (kulturkontor, studios) i Trollhättan. Hyveljärnsfabriken är från tidigt 1900-tal och ligger i Vårvik. Här finns två lokalytor om sammanlagt 500 kvm (250 kvm x 2) med en takhöjd om 4 meter med stora välvda …

Projektperiod: 2020-12-01 – 2021-12-01
Sökande: Trollhättan stad

Lokala mötesplatser och innovationsarenor

Projektet Lokala mötesplatser och innovationsarenor ska främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag genom att arbeta med naturliga mötesplatser i Uddevalla kommun. Genom att lägga till uppsökande verksamhet hos innovativa företagare, ökas innovationsförmågan och på så sätt skapas hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi vill därigenom angripa problemet med …

Projektperiod: 2020-03-01 – 2021-08-30
Sökande: Entreprenörsarenan Bohuslän

Pilotprojektet Flätan

Målet med pilotprojektet/förstudien Flätan är att, om förstudien faller väl ut, en återkommande teaterfestival för unga i Fyrbodal som bygger på delaktighet, möten, lärande och växande. Flätan vill bidra till en meningsfull fritid för barn och unga och ett av målen är att öka barnens intresse för ämnet teater och …

Projektperiod: 2020-03-01 – 2021-08-31
Sökande: Kulturskolan, Uddevalla kommun

Strukturbild Fyrbodal

Projektet syftar till att skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal och på sikt för hela Västra Götalandsregionen för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar tillväxt. Strukturbild Fyrbodal utgör underlag för delregionens inspel till kommande regionala, nationella och globala planer för hållbar utveckling och tillväxt.

Projektperiod: 2019-04-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Ung Drive Fyrbodal

Projektet Ung Drive Fyrbodal syftar till att under tre pilotår implementera och framtidssäkra fortsatt drift av Ung Drive-konceptet i Fyrbodalsområdet.

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31
Sökande: Ung Drive

Unga möjligheter

Syftet med projektet är att främja hållbar utveckling och nyföretagande genom entreprenörskapsundervisning i skolan. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och intraprenörskap. I skolor över hela Sverige får elever på grundskolan och gymnasiet möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Detta genom en kombination av teori …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30
Sökande: Ung företagsamhet Fyrbodal

Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö

Det övergripande målet i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Politiken är vägledande för regioner och kommuner och …

Projektperiod: 2021-09-01 – 2023-08-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Ökad egenförsörjning

Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda. Detta innebär att projektet kommer att vägleda och handleda målgruppen till lämpliga utbildningsvägar, förbättra förutsättningarna för anställning/praktik eller att entreprenörer ges förutsättningar till att starta och driva hållbara företag. Support Group Networks relation med nyanlända/utrikesfödda tillsammans med den framtagna samverkansmodellen …

Projektperiod: 2020-03-01 – 2021-12-31
Sökande: Support Group Network

Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Projektet ska lägga grunden för ett kraftfullt genomförande av Västra Götalandsregionens nya kulturstrategi 2020-2023 och vara utgångspunkt för kommunalförbundets kommande verksamhetsplan och strategiska prioriteringar inom kulturområdet för perioden 2021-2023. Samtidigt ska insatserna vara kompetenshöjande för deltagarna i nätverket. Med projektet ska vi utöka vår gemensamma omvärldsbevakning med studieresor och aktiviteter …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/almir-erkocevic-webb-300x300.jpg

Almir Erkocevic

Projektekonom (föräldraledig)
Telefon: 0522-44 08 37
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-jansson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Karin Jansson

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/yvonne-samuelsson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Yvonne Samuelsson

Projekt- och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ida Svanberg

Kulturstrateg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?