Beviljade tillväxtmedel

Här hittar du information om aktuella projekt och förstudier som beviljats tillväxtmedel av Fyrbodals kommunalförbund.

Utveckling av konceptet Möjligheternas Värld

Syftet med förstudien är att utveckla eventet Möjligheternas Värld för att det ska behålla sin relevans och öka sin angelägenhet. Vi vill genomföra en enkätundersökning bland pedagogisk personal och elever för att utveckla konceptet i rätt riktning. Vi vill även utveckla ambassadörsutbildningen och hålla den på flera skolor för att …

Projektperiod: 2019-11-01 – 2020-06-30
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Tiotusenbitarspusslet

En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengersfors bruk. Projektet innebär att under 2020 driva en konstnärligt gestaltad kampanj för att samla de medel som behövs för att förverkliga ett nytt, långsiktigt ägarskap för Fengersfors bruk. Det nya ägarskapet ska förvalta och vidareutveckla allt det som platsen är i dag och som …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-01-31
Sökande: Not Quite

Strukturbild Fyrbodal

Projektet syftar till att skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal och på sikt för hela Västra Götalandsregionen för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar tillväxt. Strukturbild Fyrbodal utgör underlag för delregionens inspel till kommande regionala, nationella och globala planer för hållbar utveckling och tillväxt.

Projektperiod: 2019-04-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Stadsvandring med AR

Trollhättan, Lysekil och Åmål vill skapa en app för stadsvandringar i stadens centrum där vi för allmänheten tillgängliggör kulturhistoriskt intressanta byggnader som inte existerar längre. Med hjälp av foton av gamla byggnader som rivits och ofta ersatts med andra, använder vi oss av AR (Augmented Reality) för att placera in …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-09-30
Sökande: Trollhättan Stad

Platåbergens geopark

Projektet ska etablera Sveriges första Unesco Globala Geopark – Platåbergens geopark – i platåbergslandskapet i Västergötland. En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse, alltså något som är unikt i världen. Den fungerar som en kvalitetsstämpel och bevis på att landskapet är värt att uppmärksamma internationellt. I geoparken …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31
Sökande: Grästorps kommun

På väg 45

Syftet med förstudien är att se på de konkreta möjligheterna för, och skapa en struktur till ett kommande projekt. Syftet med det projekt som förhoppningsvis blir följden av förstudien är en konstnärlig kartläggning av konsthallarnas roll och hur de är relevanta för konstnärer i området. För att förstå oss själva …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-06-30
Sökande: Vänersborgs kommun

Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Projektet ska lägga grunden för ett kraftfullt genomförande av Västra Götalandsregionens nya kulturstrategi 2020-2023 och vara utgångspunkt för kommunalförbundets kommande verksamhetsplan och strategiska prioriteringar inom kulturområdet för perioden 2021-2023. Samtidigt ska insatserna vara kompetenshöjande för deltagarna i nätverket. Med projektet ska vi utöka vår gemensamma omvärldsbevakning med studieresor och aktiviteter …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

Mötesplats skog och trä – Gröna klustret

Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningar för och söka etablera en plattform för skoglig utveckling på Gröna klustret Nuntorp. Plattformen ska vara en arena där olika aktörer möts för samtal, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Plattformen ska vara ett komplement till samhällets och näringarnas befintliga verksamhet där skogen ses som en viktig …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-06-30
Sökande: Gröna klustret Nuntorp

Kulturklustret Tanums kommun

Syftet med förstudien är att utreda kulturklustret i Tanums kommun och närliggande kommuner för att säkerställa arbetssätt som visar på att vi kan behålla kvalité och fortlevnad. Att vara och fortsätta vara attraktiva som det kulturkluster det är och att nå ut med information och kunskap om verksamheterna för att …

Projektperiod: 2019-01-01 – 2020-06-15
Sökande: Tanums kommun

Kultur möter innovation

Förstudien syftar till att undersöka vad som kan hända i mötet mellan kultur och innovation. Vilka metoder kan utvecklas gemensamt när personer verksamma inom kulturföretag mötet personer verksamma inom innovationsprojekt? Vad händer när deras olika kompetenser möts? Kan vi hitta nya arbetsmetoder och på sikt se fler och bättre innovationer …

Projektperiod: 2020-02-01 – 2020-05-01
Sökande: Innovatum AB

Innovationsplattform för marina livsmedel och marin bioteknik

Målet med förstudien är att knyta ihop tidigare initiativ med starka näringslivsaktörer, innovativa bolag och hela innovationssystemet och att i samverkan med potentiella parter ta fram underlag till ett treårigt genomförandeprojekt. Aktörer i dag inom Marina livsmedel och Marin bioteknik behöver ett gemensamt forum där en plattform etableras och utökas …

Projektperiod: 2019-11-01 – 2020-06-30
Sökande: Innovatum AB

Geoparken – Platåbergens landskap

Syftet är att Platåbergslandskapet Västra Götaland ska byggas upp till en fungerande geopark med uppdrag enligt följande: Verka för att öka kunskapen om geologiska processer och dess betydelse för samhället och informera om, och tillgängliggöra områdets geologiska attraktioner. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att ta fram pedagogiskt material, handledningar bland …

Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-01
Sökande: Grästorps kommun

Film och dokumentation Själaskjulen

Huvudprojektet Själaskjulen genomförs med stöd från Leader och går ut på att utforma unika vindskydd i anslutning till sjösystemet i Dalsland och Nordmarken. Med spektakulär design och konstnärlig kvalitet ska vindskydden öka attraktiviteten i området och ge besökare möjlighet att övernatta i miljöer med höga naturvärden. Denna ansökan avser framtagandet …

Projektperiod: 2019-05-01 – 2020-09-30
Sökande: Stiftelsen Steneby

Den bohuslänska stenindustrin

Det industriella och samhälleliga kulturarvet är en viktig del inom hållbar landsbygdsutveckling utifrån möjligheten att ta tillvara på befintliga resurser för kultur som tillväxtfaktor, och attraktionskraften för regionen och kommunerna. Inom ramen för En ledande kunskapsregion ämnar projektet att ta fram kunskap, genom bland annat en inventering av fysiska spår …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Rio kulturlandskapet

Bygdedräkt på catwalk

Projektets syfte är: att lyfta fram och föra vidare den enorma kunskap som finns bland äldre kvinnor om traditionella material och hantverk. att skapa ett nytt sammanhang för alla som har egna / vill sy bygdedräkter och öka stoltheten över lokala traditioner. att utveckla sättet att kommunicera om bygdedräkter och …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-10-31
Sökande: Melleruds kommun

Attraktiva kommuner

Attraktiva kommuner – verktyg för förändring, är en väl fungerande huvudrubrik som har blivit lite av ett varumärke för seminarieserien. En av tre strategier i kommunalförbundets verksamhetsplan för kulturområdet under år 2020 handlar om att vi på delregional nivå ska fortsätta öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg Affärsdriven miljöutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/yvonne-samuelsson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Yvonne Samuelsson

Projekt- och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/almir-erkocevic-webb-300x300.jpg

Almir Erkocevic

Projektekonom
Telefon: 0522-44 08 37

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?