Beviljade utvecklingsmedel

Här hittar du information om aktuella projekt och förstudier som beviljats utvecklingsmedel/tillväxtmedel av Fyrbodals kommunalförbund.

Entreprenörsbryggan

Syftet med projektet är att skapa en naturlig brygga mellan oss tre aktörer (Ung Företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum) och att det ska finnas en röd tråd från det att en elev börjar grundskolan, går vidare till gymnasiet (möjlighet att driva UF-företag), börjar på högskola eller ger sig ut i arbetslivet.

Projektperiod: 2020-02-01 – 2022-12-31
Sökande: Drivhuset vid Högskolan Väst

Förstudie norsk-svensk samverkan kring natur och kulturvärden gamla Svinesundsbron

Bakgrunden till projektet är följande: I samband med genomförandet av Interreg-projektet ”Gränsen som attraktion” uppmärksammades gamla Svinesundsbron och gränsen, ett besöksmål som är en ”oslipad diamant”. Här finns unika kultur- och naturvärden, som i dag är mycket otillgängliga. Här finns även Europas vackraste gränsövergång mellan två länder.

Projektperiod: 2022-01-01 – 2022-12-30
Sökande: Svinesundskommittén

Hållbar besöksnäring i Väst

Genomförandet av projektet ger företagen fördjupad förståelse för den kris som de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter som skapar mer hållbara destinationer. Med stort fokus på samverkan och gemensamma lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området. Genom att gemensamt …

Projektperiod: 2020-10-01 – 2023-02-28
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund

I am QR – förstudie

Vi söker förstudiemedel för att utveckla en test- och demonstrationsarena där nya idéer omsätts i praktik, där den digitala och den fysiska platsen får interagera och mötas på en ny arena. Vi vill skapa en brygga mellan det fysiska och digitala genom medskapande projekt för invånarna, framförallt unga invånare, där …

Projektperiod: 2021-12-01 – 2022-03-31
Sökande: Diabas ideell förening

Ung Drive Fyrbodal

Projektet Ung Drive Fyrbodal syftar till att under tre pilotår implementera och framtidssäkra fortsatt drift av Ung Drive-konceptet i Fyrbodalsområdet.

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31
Sökande: Ung Drive

Unga möjligheter

Syftet med projektet är att främja hållbar utveckling och nyföretagande genom entreprenörskapsundervisning i skolan. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och intraprenörskap. I skolor över hela Sverige får elever på grundskolan och gymnasiet möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Detta genom en kombination av teori …

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30
Sökande: Ung företagsamhet Fyrbodal

Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö

Det övergripande målet i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Politiken är vägledande för regioner och kommuner och …

Projektperiod: 2021-09-01 – 2023-08-31
Sökande: Fyrbodals kommunalförbund
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/almir-erkocevic-webb-300x300.jpg

Almir Erkocevic

Projektekonom (föräldraledig)
Telefon: 0522-44 08 37
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-jansson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Karin Jansson

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör / Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/karin-stenlund-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Karin Stenlund

Affärs- och miljöstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ida Svanberg

Kulturstrateg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?