Material och lästips

På den här sidan hittar du material som du kan ladda ner för att använda i arbetet med integritet i skola och förskola. Du hittar även boktips och länkar till mer läsning.

Föräldrafolder

En viktig del i utvecklingsarbetet har handlat om att sprida kunskap och skapa dialog med vårdnadshavare om barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Under det arbetet togs en föräldrafolder fram. Det är meningen att en ska kunna göra ändringar i foldern för att den ska vara tillgänglig för fler kommuner och verksamheter. Foldern är översatt till sju olika språk. Du hittar länkar till föräldrafoldern i rutan ”Föräldrafoldern” härintill.

Bokpaket

Ett bokpaket köptes in under utvecklingsarbetet. Nedan finns en lista med dessa böcker:

  • Lilla boken om Stopp min kropp, av Åsa Karsin och Hanna Thermaenius (Rädda barnen)
  • Lilla boken om samtycke i förskolan – Okej med dig?, av Åsa Karsin (Rädda barnen, Makeequal)
  • Mera nej eller okej, av Eva Björk (Säkra varje unge)
  • Lilla Nej-boken, av Sara Sjögren och Anna Forsmark
  • Det är min kropp, av Martina Neukirch-Seibert med flera
  • Bara den som vill, av Anna-Carin Magnusson
  • Liten, av Stina Wirsén
  • Barnen i Kramdalen, av Andreas Sjölander och Emelie Sjölander

Populärversion av slutrapporten

Våldsförhärligande och kvinnomisshandel. Trauman och bristande integritet. Ett socialt arv av våld, destruktiva  normer och oförmåga att förstå och uttrycka känslor. Allt hänger ihop. Genom att börja med de små barnen går det att med närvaro och systematik ändra könsmönster och våldsspiraler. Genom att möta flickorna och pojkarna, träna deras förmåga att både sätta gränser och känna empati, med sig själv och för andra, går det att hjälpa barnen att finna trygghet och vara självklara i sin kropp.

Det går att utveckla den självklara rätten att uttrycka sig och dessutom känna och sätta gränser grundat på empati och välvilja. Genom att börja i förskolan, med varje barn, är målet på lång sikt, att ingen vuxen man ska använda våld eller sexuellt förtryck och ingen vuxen kvinna ska behöva säga #metoo.

Läs Hälsokällans rapport, skriven av projektledare Jessica Svensson, om just ett sådant långsiktigt och genomgripande förändringsarbete. Hälsokällan har under två och ett halvt år arbetat med ett projekt i förskolor och skola. Ett projekt om barns rätt till kroppslig och personlig integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld. En livsviktig rapport full av insikter och konkreta mycket värdefulla erfarenheter.

Länk till en nedkortad version av slutrapporten

Länk till slutrapporten i sin helhet

Arbetet presenterades på Nordiska ministerrådets konferens

På Nordiska ministerrådets konferens som handlade om främjande av jämställdhet inom småbarnspedagogik – kunskap och verktyg bjöds Hälsokällan och Uddevallas kommunala förskolor in för att presentera det systematiska arbetet som förskolorna bedrivit under många år kopplat till jämställdhet samt samarbetet mellan Hälsokällan och förskolorna som handlar om barns rätt till integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

I rapporten nedan beskrivs goda exempel på arbete i Norden. Här kan du läsa om Hälsokällan och Uddevallas kommunala förskolors arbete.

Länk till Ändra föreställningar och bryta traditioner!

 

I länken nedan går att läsa om Rita Svensson, rektor och Johanna Pihl Nanderöd, pedagog på förskolan Kreatören i Uddevalla och deras medverkan på konferensen. Även Siren Linde, utvecklare Uddevalla kommunala förskolor och Jessica Svensson, Hälsokällan berättade om samarbetet.

Länk till artikel om Hälsokällans medverkan på Nordiska ministerrådet

Affischserier och klippfigurer

Under utvecklingsarbetet har material tagits fram vars syfte är att vara till hjälp i arbetet med integritet och en normkreativ förskola och skola. Filmerna nedan berättar om syftet med materialet, samt ger förslag på hur det kan användas. Länkar till affischerna och klippfigurerna hittar du i rutor här på sidan.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?