RSS

Näringsliv

Hållbar näringslivsutveckling skapar tillväxt i Fyrbodal

Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från ett beroende av ett antal stora industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag inom tjänstesektorn, mekanisk industri, handel, turism, och kreativa näringar. Antalet företag har ökat från 22 000 till cirka 26 000 företag. Framgångsfaktorerna har varit att stödja och stimulera entreprenörskap, satsa på utveckling i befintliga företag samt att satsa forskning och utveckling. De insatser som Fyrbodal ska vara med och initiera ska vara bättre att göra gemensamt än var och en enskild kommun gör. Fyrbodals kommunalförbund prioriterar därför sina framtida insatser till att i samverkan:

  • Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
  • Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
  • Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
  • Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
  • Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
  • Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland.

För att genomföra dessa insatser tar vi hjälp av olika aktörer och organisationer vars tjänster vi upphandlar eller ger projektmedel till. Dessa aktörer presenteras här.länk till annan webbplats

Vill du veta mer om vårt arbete med hållbar tillväxt inom Fyrbodalsregionen är du välkommen att kontakta oss.


Teamchef Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seNäringsliv ingår i Beredningen för Samhällsutveckling

1 januari 2015 slogs tre beredningar ihop till en med namnet Samhällsutveckling. Där ingår bland annat kultur, näringsliv och infrastruktur.

Aktuellt

Förbättrat företagsklimat i Fyrbodal
2017-05-23Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning visar på en positiv utveckling. Sex av Fyrbodals kommuner får bättre helhetsomdöme från företagen i jämförelse med förra året.  
Länk till nyheten -- >>

Konjunkturbarometer för Västra Götaland
2017-05-19

Vårens konjunkturbarometer visar att näringslivet går mycket starkt och allt fler branscher befinner sig i högkonjunktur. Fyrbodal delar förstaplatsen i Västra Götaland tillsammans med Göteborgsregionen med ett index på +43. Antalet sysselsatta personer har ökat med 4500 personer från kvartal 3 2015-kvartal 3 2016. Företagen uppger att det största hindret för ytterligare tillväxt är bristen på kompetens. 

Länk till rapporten -->>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-05-23 Uppdaterad av: Anna Lärk Ståhlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776