Om Business Region Väst

Fyrbodals kommunalförbund har sedan bildandet 2005, bedrivit näringsliv- och tillväxtfrämjande arbete med fokus att skapa nya arbetstillfällen och främja entreprenörskap genom att stärka företagens konkurrens- och innovationskraft.

Detaljer i förbundets uppdrag har förändrats och utvecklats över tid.

Det gemensamma kontoret för företagsetableringar, Position Väst blev en del av förbundet under den senaste programperiod. Förbundsdirektionen antog i december 2018 en strategisk plan för Position Väst 2019–2024.

Verksamheten Affärsdriven miljöutveckling fick ett tydligt politiskt uppdrag att verka inom områdena fossilfria transporter, marin och skoglig bioekonomi.

Samverkan i nätverk

De kulturella och kreativa näringarna har fått en alltmer framträdande roll i och med framtagandet av rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal. Ett arbete att stärka näringarna initierades i ett gemensamt nätverk bestående av kommunernas kulturansvariga och näringslivsutvecklare.

Nätverket Fiskekommunerna har fått sin hemvist i förbundet vilket också har bidragit till en ökad medvetenhet kring de marina och maritima näringarna.

Genom kommunalförbundets arena för samverkan har de olika professionsnätverken utvecklats och roller och uppdrag har förtydligats. Ett arbete som visade sig ovärderligt under pandemin, då snabb informationsspridning, samordning av resurser och kortare beslutsvägar var nödvändiga.

Ny överenskommelse

Processen för hantering och fördelning av de delregionala utvecklingsmedlen har utvecklats tillsammans med regionen och de övriga kommunalförbunden. En ny överenskommelsen har tecknats mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen och har gett förbundet möjlighet att medfinansiera projekt och verksamheter samt att tillsätta en näringslivsstrateg, en kompetensförsörjningsstrateg, en miljö- och klimatsstrateg, en kulturstrateg och en projekt- och finansieringsstrateg.

Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn, Business Region Väst, ökar tydligheten kring kommunalförbundets uppdrag såväl inom organisationen som gentemot externa intressentgrupper och över tid skapas ”en väg in” till delregionens näringslivsarbete.

Programförklaring

Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i samverkan med medlemskommunerna arbeta långsiktigt för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal, genom att:

  •  förbättra förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i samverkan med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer, myndigheter, kompetens- och utbildningsaktörer samt akademi,
  • bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal,
  • finansiera omställning, utveckling och innovation inom ramen för styrkeområden och i samverkan med delregionala utvecklingsnoder.

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Strateg Näringsliv och energi
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Sofia Jessen

Näringslivsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/03/sofia_jessen_webb-150x150.jpg

Johannes Jönsson

Projektkommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/johannes_jonsson-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?