Utvecklingsnoder

Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det över tid utvecklats en nära samverkan mellan forskning, akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten bygger på delregionens styrkeområden och det finns en uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för innovation, forskning och utveckling.

Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som bidrar till det befintliga näringslivets utveckling och skapar en ”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för nya företagsetableringar och investeringar inom respektive styrkeområde, medan andra har potential att bli det.

 

Gröna Klustret

Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger förutsättningar för forskning, utbildning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna näringarna och näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform för skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun.

Innovatum Science Park

Innovatum Science Park med PTC som test och demo miljö har uppdraget att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och storskaligt genomförda lösningar med industriell teknik som bas. I Innovatumgruppen ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum. Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns representerat på flera platser i delregionen.

Kristineberg Center

Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret. Kristineberg identifierar strategisk forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet. Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium erbjuder Kristineberg Center avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning, innovation och företagsutveckling. Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

Mötesplats Steneby

Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplad till konst, design och hantverk med särskilt fokus på trä, metall och textil. Mötesplats Steneby är en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från Västra Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland. Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun. Mötesplats Steneby finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.

Sotenäs Symbioscentrum

Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios, med havet som utgångspunkt. Sotenäs Symbioscentrum är en utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning. Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun.

Wargön Innovation

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material inom biomaterial och textil och är en etablerad del av det svenska innovationssystemet. Wargön Innovation är en innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Målet är att göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till marknadsfärdiga produkter. Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs kommun.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?