Industriell symbios i Sotenäs har minskat skadliga utsläpp med 98 procent

Flygbild över Symbioscentrum i Kungshamn. I bakgrunden syns en del av Smögen.

I Sotenäs på västkusten firas i år ett annorlunda jubileum. Det är nu tio år sedan en helt ny typ av företagsstyrd samverkan fick namnet ”industriell symbios”. Detta smarta samarbete är en framgångssaga som bland annat gjort att utsläppen av skadliga näringsämnen till havet minskat med upp till 98 procent. 

Industriell symbios innebär samverkan där avfall från en aktör blir råmaterial för en annan. Nu hakar grannkommunerna på. I Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg skapas nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Upprinnelsen till den nya företagssamverkan i Sotenäs var en oro över att de stora norskägda fiskberedningsföretagen i kommunen skulle bli tvungna att flytta på grund av hårdare miljökrav som begränsade utsläppen av processvatten. Något behövde göras. Företagsdriven cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios blev lösningen.

2013 var Leif Andreasson, utvecklingsstrateg på Sotenäs kommun:

– 80 procent av Sveriges sjömatsvärde produceras här så fiskberedningsindustrin är oerhört viktig för vår kommun, och givetvis även för svensk livsmedelsförsörjning. En nyutexaminerad student från Linköpings universitet, Peter Carlsson, introducerade oss för ett nytt begrepp – Industriell symbios. Vår första handritade skiss kändes väldigt futuristisk, men den är ingenting mot vad vi har nu.

Tio år senare har industrisymbiosen i Sotenäs utvecklats till en av de starkaste i Sverige och når häpnadsväckande resultat med kraftigt minskade utsläpp medan företagen går bra. Orkla, Leröy och Marenor stannade kvar och allt fler företag och verksamheter ansluter till symbiosnätverken.

Symbioscentrum

En annan aktiv part i samverkan är Sotenäs kommun som medverkar via Sotenäs Symbioscentrum.

Per Svensson, ansvarig för Symbioscentrum, fyller i:

– Många pratar om cirkularitet, men här kan vi visa konkreta resultat sedan länge. Starka och drivande eldsjälar med bakgrund från fiskberedningsindustrin, startade privata företaget Renahav redan 2012 vilket lade grunden för vår idag unika symbioslösning. En ny biogasanläggning kombinerades med ett reningsverk, där industriavfallet från den lokala industrin genererar biobränsle, värme och elektricitet. Samtidigt kan vattnet rengöras och cirkuleras för att användas på nytt.

Detta har öppnat upp för nya företag som exempelvis Swedish Algae Factory som odlar kiselalger som bland annat kan förbättra solpanelers effektivitet. Kommunen startade 2018 Sveriges första marina återvinningscentral för plast och annat marint avfall.

– Vi samverkar även med kommunens arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning för att skapa hållbara jobb. Social symbios är en viktig beståndsdel i vår framgång. Sedan starten har vi hanterat närmare 800 ton marint avfall och uttjänta fiskeredskap, säger Per Svensson.

Nya symbioslösningar i Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg

Sotenäs ligger i Fyrbodal, en del av Västra Götaland, där kommunalförbundet tillsammans med Chalmers Industriteknik driver ett symbiosprojekt där grannkommunerna Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg ihop med flera företag deltar. Syftet är bland annat att stärka kunskapen om cirkulär ekonomi i små och medelstora företag. Nu skapar de nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Processledare är för övrigt just Peter Carlsson, som tipsade Sotenäs om industriell symbios! Han berättar:

– I Bengtsfors är det en kombination av automatiserad träförädlingsindustri och kreativ, cirkulär design som utgör kärnan. I Lysekil genomförs just nu en förstudie om hur ett nytt cirkulärt industriområde skulle kunna skapas där lokalproducerad el och restvärme från Preem nyttjas. I Vänersborg ska symbioser skapas inom energiåtervinning, textilåtervinning och bland de många livsmedelsproducenterna.

Ann Palmnäs är verksamhetsledare för Fyrbodalskommunernas gemensamma företags-etableringskontor Position Väst. Hon ser att industriell symbios stärker områdets attraktivitet för företagsetableringar:

– Företag som kontaktar oss menar allvar med sina hållbarhetsmål och sin omställning. De ser att cirkulära lösningar och industriell symbios är positivt även för affärerna, avslutar hon.

Kontaktpersoner

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?