Strukturbild Fyrbodal

Under 2018 och 2019 tar 14 kommuner fram en övergripande strukturbild för Fyrbodalsområdet. Det handlar om att beskriva och enas kring en gemensam framtidsbild som tar sin utgångspunkt i vår funktionella geografi och var vill befinna oss i förhållande till vårt omland.

Nätverket för samhällsbyggnadschefer i de 14 kommunerna leder arbetet med att ta fram strukturbilden, men många andra involveras i arbetet.
I många frågor behövs ett mellankommunalt samarbete. Flera mellankommunala frågor har också ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Strukturbilden för Fyrbodal ska beskriva de breda penseldragen kring hur vi vill se framtiden år 2030 – med utblick emot år 2050.
Hållbar utveckling och de globala miljömålen är en utgångspunkt för arbetet. År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta vilket innebär att klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
I Fyrbodal kommer vi i strukturbildsarbetet att beskriva vilka förutsättningar vi vill se för Företagande, Boende och Besökande – som finns i vårt område.

Kontaktpersoner

Thomas Boström

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/thomas-bostrom-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?