Integrationssamverkan Fyrbodal

Projektet ”Integrationssamverkan Fyrbodal” leds av Eva Nilsson och Jeanette Karlsson. Projektet ska skapa förutsättningar för samverkan och samordning mellan kommunerna i Fyrbodal.

Fyrbodals kommunalförbund har fått i uppdrag av de 14 medlemskommunerna att skapa förutsättningar för samverkan kring integrationsarbetet. Målet med projektet Integrationssamverkan Fyrbodal är att skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå. Att i samverkan utveckla arbetssätt/strategier för att kunna genomföra tidigare och effektiva kvalitativa insatser som gynnar nyanländas framtida etablering.

 

Behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal

För att få en aktuell behovsanalys från de 14 kommunerna i Fyrbodal har projektet genomfört en enkätundersökning. Nedan framgår vilka integrationsområden man ser är mest prioriterade i dagsläget. Nästa steg är att i dialog med kommunerna komma fram till hur man vill samarbeta och samverka i dessa frågor.

 

Nyheter

Kronans kulturhus – en mötesplats med goda förutsättningar

Kronans kulturhus i Trollhättan är en verksamhet som skapar goda förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna för studier, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter och medborgarservice. Kronans kulturhus är ett samarbete mellan fyra förvaltningar (Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Serviceförvaltningen). Här finns det ett bibliotek med bland annat språkcafé, kontor för …

Läs mer

Integrationssamverkan Fyrbodal ska skapa förutsättningar för samverkan och samordning mellan kommunerna i Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund har fått i uppdrag av de 14 medlemskommunerna att skapa förutsättningar för samverkan kring integrationsarbetet. Projektledare Eva och Jeanette kommer initialt att kolla på kommunernas aktuella behov för att få en uppdaterad och samlad lägesbild av integrationsarbetet i Fyrbodal. Eva Nilsson – Jag är socionom och har nästa …

Läs mer

Kontaktpersoner

Eva Nilsson

Projektledare Integrationssamverkan i Fyrbodal
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4915-150x150.jpg

Jeanette Karlsson

Projektledare Integrationssamverkan i Fyrbodal
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4921-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?