Teknikcollege

Teknikcollege främjar samarbetet mellan företagen och utbildningsanordnare i Fyrbodal. Inom Fyrbodal har vi på Teknikcollege certifierade utbildningssamordnare i Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Totalt nära 750 elever.

Direktionen beslutade i september om att skicka ut en ny remissfråga till kommunerna gällande Teknikcollege. Enligt det nya förslaget behöver åtta kommuner ställa sig positiva till förslaget att driva Teknikcollege vidare. I den nya modellen finansieras Teknikcollege till 75 procent av kommunerna. 25 procent finansieras av delregionala utvecklingsmedel de första två åren. Som tidigare finansierar också näringslivet verksamheten i form av in-kindersättningar vilket motsvarar ett uppskattat värde på cirka 3 miljoner kronor per år.

”Industrin står inför stora kompetensutmaningar, inte minst när det gäller omställningen till ett mer hållbart arbete inom näringslivet. Detta är en del av det som styrgrupperna för Teknikcollege fokuserar på just nu,” säger Cecilia Sandberg, kompetensförsörjningsstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Erbjuder tekniska utbildningar

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag. Genom Teknikcollege samverkar kommunerna och näringslivet för att bättre kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och samtidigt öka kvalitén på utbildningarna.

Vi ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb efter utbildningen eller lägga en god grund för vidare studier.

Teknikcollege ger på kort sikt:

• En förankrad, känd och fungerande samverkansplattform, regionalt och nationellt.

• Otaliga erfarenhetsutbyten

• En regional processledare som arbetar i gränssnittet mellan kommuner, företag och skolor.

• Kostnadsfria utbildningar för handledare, rektorer, lärare med flera

• Tillgång till digital app för apl-hantering, kostnadsfri

• Nationellt stöd från Industrirådet och kansli

 

Förväntade långsiktiga förväntade effekter av Teknikcollege:

• Fungerande matchning mellan utbildning och företagens behov av kompetens

• Kvalitetssäkrad samverkan

• Kvalitetssäkrad utbildning (Utbildningsinnehåll, ökad anställningsbarhet)

• Teknikcollege är den regionalt sammanhållande aktören för industrins kompetensförsörjning

• Industrirelevant utbildning söks i tillfredsställande omfattning

• Teknikcollege en självklar aktör inom det livslånga lärandet

• Teknikcollege har en ändamålsenlig och stabil nationell struktur

Idag finns 26 regioner med ett 140-tal Teknikcollege-certifierade utbildningssamordnare och över tvåtusen samverkansföretag från norr till söder. Gemensamt för alla regioner är att de har granskats utifrån Teknikcolleges tio kvalitetskriterier.

Kontaktpersoner

Maria Wolff

Chef för kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-wolff-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?