Attraktiva kommuner

Den offentliga miljön är allas. Det är där vi rör oss och möts och där ortens identitet skapas och visas upp. Vi vill att våra gemensamma platser och rum ska vara trivsamma, trygga, praktiska och tilltalande och här ska alla funktioner samspela. Upplevelsen av det offentliga rummet beror på miljöns utformning i sin helhet, inklusive dess detaljer, och inte minst konsten spelar en viktig roll här.

Attraktiva kommuner

Seminariedagen Attraktiva kommuner har arrangerats årligen av Fyrbodals kommunalförbund och har utvecklats från ett evenemang som främst lockat aktörer i de 14 förbundskommunerna till ett evenemang som numera drar deltagare från hela landet.

Från att under evenemangets tidigare år ha haft den offentliga konsten i främsta fokus, omfattar Attraktiva kommuner idag hela området gestaltad livsmiljö och är en angelägenhet för samhällsplanerare med olika inriktning: samhällsbyggnad, folkhälsa, miljö- och klimatfrågor, infrastruktur, sociala frågor och naturligtvis arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Fyrbodalsmodellen – ett föredöme

Kommunerna i Fyrbodals kommunalförbund initierade redan 2007 en intern dialog om de gemensamma rummens betydelse för dess invånare och besökare, och man beslöt sig för att skapa nya strukturer och rutiner för hur man arbetar med sin offentliga miljö, ett projekt som ledde till styrdokumentet Fyrbodalsmodellen: Offentlig miljö som Konstform.

Fyrbodalsmodellen är ett ramverk för hur kommunen ska arbeta med gestaltningen av den offentliga miljön. Huvudpunkten är skapandet av förvaltningsöverskridande beredningsgrupper för offentlig miljö, med ansvar för att driva frågan om kvalitet i gestaltningen. Den offentliga miljön berör en stor del av de kommunala förvaltningarna och samverkan är därför en förutsättning för ökad kvalitet och stringens. Styrdokumentet antogs av Fyrbodals direktion 2010 och man rekommenderade kommunerna att anta styrdokumentet i sina fullmäktigeförsamlingar. Majoriteten av våra 14 medlemskommuner gjorde det och Fyrbodalsmodellen blev en förebild på området i Sverige. Sedan dess har vissa kommuner tagit ännu fler steg framåt på området och i andra kommuner har man backat från sina åtaganden och tagit nya beslut.

 

 

Kontaktpersoner

Anna Svensson Elfström

Projektledare för Våra rum 2.0
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4963-150x150.jpg

Linnéa Grimstedt

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0789-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?