Nytt projekt ska hjälpa företag bli mer resurseffektiva

Ett nytt projekt ska hjälpa företag att samarbeta för att ta till vara restprodukter, spillvärme och liknande. Cirka 1,5 miljoner kronor har Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) beviljat Fyrbodals kommunalförbund.

”Detta är jätteroligt. Nu får våra kommuner resurser att fördjupa sitt arbete ihop med näringslivet i den här frågan,” säger Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg på kommunalförbundet.

Redan tidigare har en pilotstudie gjorts i två kommuner, Bengtsfors och Vänersborg. I förstudien, som drivits av Chalmers industriteknik, har man identifierat hur kommunerna kan stödja företag att bli mer resurseffektiva genom att samarbeta så att de kan nyttja avfall från en process som råvara i en annan.

”Det viktigaste kommunerna kan göra är att erbjuda företagen en möjlighet att få syn på varandras överblivna material och energi. Då kan de sedan titta vidare på hur någon part kan få nytta av resurserna och skapa värde av dem, istället för att de går till spillo.”

I projektet, som heter Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios, deltar Bengtsfors och Vänersborg samt också Lysekil.

”Lokalt nätverk”

Projektet innebär att varje kommun får en person på 20 procent under 1,5 år som enbart ska jobba med denna fråga. Projektet startar redan nu i december.

”Vi har under 2022 byggt grunden till ett lokalt nätverk med fokus på industriell symbios. Genom projektet kan vi nu bredda nätverket, involvera fler företag och verksamheter samt fånga utmaningar, pågående initiativ och nya symbiosmöjligheter,” säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

I Lysekil ser man också stora fördelar.

”Projektet ger Lysekils kommun en fantastisk möjlighet att tillsammans med andra kommuner i Fyrbodal lära mer om cirkulära processer, men också att konkret börja arbeta med frågorna,” säger Anne Gunnäs, samordnare Maritima Lysekil.

”I kommunen finns överskottsvärme från närliggande industrier, vilket tillsammans med vår närhet till havet, ger stora möjligheter till cirkulär produktion där företag kan dela resurser och infrastruktur. Vidare stödjer projektet direkt kommunens strategiska mål och ambitioner om att stödja en hållbar framtid och öka arbetstillfällena i Lysekil.”

Tobias Källqvist ser stora klimatvinster med projektet.

”Detta är ett sätt för kommunerna att på ett konkret sätt stimulera övergången till ett mer resurssmart samhälle,” säger Tobias Källqvist.

Kontaktpersoner

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?