Stöd till kulturprojekt

Fyrbodals kommunalförbund ger ekonomiskt stöd till delregionala kulturprojekt.

I augusti öppnar ansökan om projektmedel

I och med en ny satsning på Fyrbodals kommunalförbund kommer vi nu att sammanföra utlysning av medel till en gång varje år. Detta innebär att du som skall söka medel från kultur, näringsliv, miljö eller kompetensutveckling inkommer med ansökan samtidigt. Detta är ett test som kommer utvärderas men som går i linje med kommunalförbunden i VGR. Du som vill söka projektmedel är välkomna att bolla era idéer redan nu innan utlysningen öppnar, kontakta då kulturstrateg Linnéa Grimstedt.

De delregionala utvecklingsmedlen är avsedda att stödja samverkansprojekt som bidrar till utveckling inom kulturområdet i Fyrbodal. Projektens insatser ska vara i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 2021-2023.

Det skall beröra tre eller fler kommuner och gärna stärka samverkan mellan kultur och övriga utvecklingsområden. Minst 50 % kontant medfinansiering krävs. Projektidéerna ska vara tydligt avgränsade i sitt genomförande samt tidsbegränsade.

Projektansökningar bereds av nätverket för kulturansvariga i Fyrbodalskommunerna och det är den politiska direktionen som tar beslut. Ansvarig tjänsteperson på kommunalförbundet är kulturstrategen.

Läs mer och ladda ned blanketter på sidan Att söka tillväxtmedel.

Ansökan om förstudiemedel

Ni som vill testa en idé för att sedan söka vidare om projektmedel, lämpar sig förstudier bäst.

För att söka förstudiemedel Kultur, sker detta inom en löpande ansökningsprocess.

Så här ser förfarandet ut:

  • Förstudien bollas innan ansökan med kulturstrateg
  • Ansökan inkommer till kansli@fyrbodal.se
  • Ansökan bereds i kulturansvarigas nätverk
  • Besked om bifall/avslag meddelas sökande.

Tveka inte att ta kontakt med kulturstrateg på Fyrbodal för att bolla din idé.

Vi ser gärna att förstudie genomförts innan part ansöker om projektmedel, för att få en starkare bäring av projektidéer.

Kontaktpersoner

Linnéa Grimstedt

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0789-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?