Att söka utvecklingsmedel

Tidplan, process och inriktning för stöd till projekt inom regional utveckling, miljö och kultur 2023

Varje år fördelar Västra Götalandsregionen delregionala utvecklingsmedel. I Fyrbodal förvaltas dessa medel av Fyrbodals kommunalförbund. Utvecklingsmedel kan sökas för projekt och förstudier inom områdena regional utveckling, miljö och kultur.

Vill du söka medfinansiering till ett projekt så behöver vi er ansökan senast den 31 januari 2023. Den nya och förbundsdirektionen tillträder i februari 2023 och arbetsutskottet har sitt första sammanträde den 9 mars 2023, då beslut om projekt och projektmedel tas.

Projektmedel kommer att beviljas endast för ett år, år 2023. Undantaget är ansökningar där projektmedlen är en förutsättning för att åstadkomma en större ansökan till EU-finansiering, eller motsvarande. Anledningen till att projekttiden begränsas till ett år är att förbundet är inne på sitt sista år i genomförandet av sin verksamhetsplan för 2021–2023. År 2024 kommer förbundet att presentera en ny verksamhetsplan som sträcker sig till år 2026.

Allmänna villkor för att söka medfinansiering finns i ansökningsmallen (se nedan ”Blanketter).

Vid bedömningen av projektansökningar kommer särskild vikt att läggas vid:

– Tydlig problemformulering och projektteori (förändringsteori).
– Att berörda kommuner är delaktiga i framtagandet av projektansökan såväl som vid genomförande.
– Att planerade aktiviteter är distribuerade över hela Fyrbodalsområdet eller på något annat vis gagnar territoriet.
– Att projektets inititativ når nya och/eller befintliga små och medelstora företag verksamma inom Fyrbodals styrkeområden: Grön- och blå bioekonomi, hållbar industri, logistik och hållbar mobilitet, besöksnäring, kreativa och kulturella näringar.
– Att projektet stödjer utvecklingen i nya och/eller befintliga företags omställning till cirkulär ekonomi, fossilfrihet, elektrifiering och digitalisering samt social hållbarhet.
– Att projektet bidrar till bättre matchning, kompetensförsörjning och bryter könsstereotypa mönster.

Här kan du läsa mer om att ansöka om utvecklingsmedel rörande kulturprojekt.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Projektledare Fenixz
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Maria Wolff

Kompetensstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-wolff-2022-150x150.jpg

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Linnéa Grimstedt

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0789-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?