Barnahusets insatsmodell (BIM)

Barnahusets insatsmodell (BIM) – nätverk

Syfte

Nätverket arbetar på uppdrag av IFO-cheferna Fyrbodal. Nätverket ska vara ett forum för dialog och informationsutbyte avseende arbete med BIM-metoden. Metodstöd från Barnahuset Fyrbodal.

Uppdrag

Uppdraget är fortsatt implementering, och utveckling av arbete enligt BIM metoden i kommunerna. Nätverksdeltagarna ska genom erfarenhetsutbyte vara ett stöd för varandra.

Varje deltagare ansvarar för återkoppling till hemkommunen.

Innehåll/Teman

Ett årshjul för innehåll i träffarna upprättas. Deltagarna ansvarar för aktuella frågor som aktualiserats i respektive kommun.

Arbetsformer

Nätverket ska träffas fyra gånger per år. En mötesplanering görs i slutet av kalenderåret.

Deltagarna ansvarar gemensamt för agendan och arbetet i nätverket. Nätverksledare skickar ut inbjudan till nätverksträff 14 dagar innan. Deltagarna meddelar aktuella frågor och nätverksledaren sammanställer dagordning. Mötesanteckningar läggs ut på kommunalförbundets hemsida av nätverksledaren.

Målgrupp/Deltagare

I nätverket deltar två personer från varje kommun – en från myndighetsverksamheten och en från behandlingsverksamheten.

Kontaktpersoner

Karin Olovson

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?