Samverkan gällande socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsfrågor

Vi jobbar med samverkan kring utveckling och effektivt resursutnyttjande i gränssnittet mellan kommun, region och stat. Vi fungerar som en stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Detta innebär bland annat att vi delar information åt olika håll, bistår i samordning och verkar för dynamisk växelverkan mellan kommuner, region och statliga myndigheter.

Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård bedrivs samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bland annat genom flera nätverk. Exempel på nätverk inom kommunalförbundet är nätverket för socialchefer, MAS:ar, anhörigstödjare och handläggare som arbetar enligt IBIC. Nätverken är en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas frågor samt för kunskapsutveckling.

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götalands län. Vi samverkar i vissa frågor med alla 49 kommuner i länet och detta arbete samordnas via VästKom. Det är ständigt ett antal pågående arbetsgrupper som jobbar med att ta fram förslag på lösningar till gemensamma frågeställningar, arbeta fram rutiner och arbetssätt utifrån olika uppdrag. Exempel på vad arbetsgrupperna jobbar med är det ofödda barnets skydd, KOL och uppföljning av placeringar. Yrkesverksamma från Fyrbodals medlemskommuner är representanter i arbetsgrupperna såväl som medarbetare på Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. För Fyrbodal organiseras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal. Här finns det också ett stort antal arbetsgrupper som tar fram förslag och hittar lösningar på hur vi kan hantera det som skaver i samverkan. Exempel är in- och utskrivningar från slutenvård, integrerade mottagningar och psykisk hälsa.

Nationellt finns olika nätverk och grupper som stödjer kunskapsutveckling inom socialtjänsten och i angränsande hälso- och sjukvård. Fyrbodals kommunalförbund deltar aktivt i detta arbete. Viktiga samarbetspartners är Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten, NSK-S, nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS och Partnerskapet.

Kontaktpersoner

Annica Johansson

Socialstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annica-johansson-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?