Kompetensmodeller

För IFO, individ och familjeomsorg

Kompetensresan, barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd

Kompetensresan Fyrbodal är en struktur för kompetensutveckling som framarbetas av FouRum IFO, Fyrbodal. Ett arbete som syftar till att kommunerna ska kunna vara mer långsiktiga i sin utbildningsplanering och till ökad kompetens och stabilitet hos medarbetarna.

I kompetensresan Fyrbodal finns idag kompetensplaner för områdena Missbruk, Ekonomiskt bistånd och Barn- och unga. Kompetensplanerna har tre utvecklingssteg för medarbetarna. Det finns fastställda kunskaper och färdigheter för varje steg. Även första linjens arbetsledare har en planerad kompetensresa.

Klicka här att komma till Kompetensresan Fyrbodal.

För vård och omsorg, funktionshinder och socialpsykiatri

Modell för kunskap, kompetens och titulatur för baspersonal i Fyrbodals 14 kommuner

Modellen är framtagen av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med de 14 kommunerna och Fyrbodals socialchefsnätverk fattade beslut 2021-12-03 om att denna modell ska användas i de 14 kommunerna.

Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodal består av fyra delar;

  1. Strategi för grundkompetens och titulatur
  2. Kompetenstrappa och kurspaket
  3. Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan
  4. Struktur för vardagslärande

Modellen är framtagen för verksamhetsområdena: funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg (äldreomsorg). Till sin grund och struktur är modellen gemensam för de tre verksamhetsområdena, men det finns delar som är specifika för respektive verksamhetsområde.

Det övergripande syftet med denna modell är att nå en ökad kvalitet och resurseffektivitet i våra verksamheter, men också möjliggöra karriärvägar för baspersonal och höja status för yrket och därigenom kunna bibehålla personal och få ökade förutsättningar för nyrekrytering.

Modellen med dess strukturer och strategier beskriver:

  • Kompetenskrav utifrån brukarnas behov och lagens intentioner
  • Generell baskunskap för ”alla”
  • Specifik kunskap för ”vissa”
  • Hur vi kan nyttja personalen och dess kompetens effektivt (två nivåer med differentierade arbetsuppgifter utifrån kompetens och ansvar)
  • Hur vi arbetar systematiserat med kompetensutveckling utifrån brukarnas behov
  • Hur vi på ett systematiserat sätt verkar för att kunskap och kompetens omsätts i praxis. Att personalens kunskap blir organisationens kunskap och kommer brukaren till del (från formell till reell kompetens

Nedan finns de tre rapporterna för respektive verksamhetsområde, samt en powerpointpresentation att använda.

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Karin Jernberg

Nätverksledare Individ och familjeomsorgen
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/eng_foto_4ke4899-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?