Kompetensplaner och strategier för kompetens

Kompetensplaner inom IFO

Inom Fyrbodals kommunalförbund har kompetensplan för områdena barn och unga och missbruk arbetats fram. Det finns en struktur med återkommande utbildningsinsatser för att kommunerna ska kunna planera utbildningsinsatser för medarbetarna. Det administrativa ansvaret för att planera och genomföra utbildningsinsatserna ingår i ”Kurser och konferenser” på Fyrbodals kommunalförbund.

Tips om filmer

Tips om filmer som kan användas vid vidareutbildning av socialarbetare.

Socialstyrelsens 5 introduktionsfilmer om den sociala barn- och ungdomsvården. Används helst i grupp tillsammans med studiehäfte.

Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för barn i familjehem.

 SKL-filmer om svåra samtal med barn med psykolog Åsa Landberg.

Kunskapsguiden. Socialstyrelsens sida där du under fliken webbutbildning hittar länkar till filmer inom flera olika områden till exempel:

  • Film om det virtuella socialkontoret där socialarbetare inom missbruks- och beroendevården får möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna klienter.
  • Film om SIP
  • Film om migration och ensamkommande
  • Film om att våga fråga om sexuella övergrepp

Dag Nordanger ”Så påverkas ett barn av trauma”.

Barnombudsmannen om barns berättelser om brott.

Länkar till metoder att arbeta med anhöriga.

CAN. Olika filmer om barn till missbrukare.

 

Kompetensplan inom funktionshinder, socialpsykiatri och personlig assistans.

Dokumentet  är framtaget av deltagarna i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och godkänt av socialchefsnätverket.

Strategi för kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet.

Dokumentet  är framtaget av deltagarna i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och godkänt av socialchefsnätverket

Strategi för kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet socialpsykiatri

Dokumentet  är framtaget av deltagarna i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och godkänt av socialchefsnätverket

Strategi för kompetens och titulatur hos baspersonalen inom socialtjänstens vård och omsorg, två nivåer.

Dokumentet  är framtaget av deltagarna i FouRum vård och omsorg och godkänt av socialchefsnätverket

 

 

Kontaktpersoner

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/lis-palm-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/maria-klamas-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?