Nyheter med anledning av coronaviruset

Här hittar du en sammanfattning av nyheter som rör kommunalförbundets arbete med kompetensförsörjning, med anledning av den pågående coronavirus-smittan.

Nya satsningar för personal inom äldreomsorgen

Situationen med Corona påverkar den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. Samtidigt har sysselsättningen minskat i många andra branscher till följd av varsel och uppsägningar. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen ska ett äldreomsorgslyft genomföras som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

Läs mer

Snabbutbildning för arbete inom vården

På grund av akut brist på personal inom vård och omsorgssektorn har flera
aktörer tagit fram kostnadsfria digitala snabba distansutbildningar för personer utan vårdbakgrund.
Snabbutbildningarna riktar sig till nyanställning av personal, tillfälligt extrainsatt personal, samt för omställning
av befintlig personal från andra professioner inom till exempel en kommun.

Till sammanställningen

Utbildningar med fokus på digitalisering i tillverkningsindustrin

Sammanställd av Trollhättans kommun tillsammans med IUC Väst.

Utbildningskatalog

Vårdgivare erbjuds gratis utbildning för att få in ny personal

17 april 2020. Socialstyrelsen erbjuder vårdgivare gratis digital utbildning med baskunskap riktad till ny personal för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Detta för att snabbt kunna rekrytera och få igång extrapersonal.

Läs mer på Vård- och Omsorgscolleges sida

KRF – Kompetensråd Fyrbodal – kraftsamlar

På grund av situationen med Corona-pandemin träffas nu KRF varje vecka för att prata sig samman om läget och komma fram till kloka åtgärder.

Vi har nu kommit en bit in i corona-pandemin och krisen har redan ändrat karaktär flera gånger. Från inledande misstro, viss panik eller handlingsförlamnig; ”Är det verkligen en kris?”eller ”Kommer jag/mitt företag att drabbas?”. Till att ta tag i saker och ting, vara kreativ och hitta nya lösningar.

Varje vecka har Kompetensrådet som består av representanter för Arbetsförmedlingen, Företagarna, Folkhögskolorna, Högskolan Väst, Kommunalförbundet, Kommunakademin, Innovatum, IUC Väst, kommunerna (näringslivsutvecklare, personalchefer, vuxenutbildning och utbildningschefer), IF Metall, Unionen och Västsvenska Handelskammaren, träffats digitalt för att informera varandra om läget i krisen.

Informationsutbytet är viktigt för att organisationerna var för sig och tillsammans ska kunna fatta kloka beslut baserade på kunskap och omvärldsanalys.

Trots att vi på många sätt är mitt uppe i krisen och framförallt inte vet när den är över, samlas rådet den 30 april för ett första längre arbetsmöte sedan krisen startade. Arbetsmötet kommer att fokusera på frågor som handlar om livet efter Corona. Hur kan vi som organisationer samverka och samagera för att ta vara på de möjligheter som uppstår i spåren av Corona och hur kan vi hjälpas åt att minska de negativa effekterna?

Vilka av de förändringar vi ser nu kommer att bli bestående?

Vi jobbar och studerar digitalt och reser allt mindre. Vi handlar och semestrar i närområdet. Många företag går på sparlåga eller tvingas slå igen. Hela branscher riskerar att försvinna och nya branscher växer upp.

Det är mycket vi inte vet om vad som händer sen, men en sak vet vi. Det blir inte som före Covid-19.

Satsningar från regeringen

Regeringen satsar nu för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att kravet på kommunernas medfinansiering tas bort för 2020 och staten finansierar samtliga platser i yrkesvux samt ytterligare 1 500 platser under 2020.

Anslaget för regionalt yrkesvux föreslås ökas med 675 miljoner kronor under 2020 och ytterligare 25 miljoner kronor föreslås för studiestöd för de tillkommande platserna.

För att snabbt utöka det ordinarie utbildningsutbudet föreslås att 250 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för 5 000 fler platser under 2020 på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreslås utöka stödet till utbildningsanordnare för att bistå dem i att säkra kvaliteten i distansundervisningen. I budgeten för 2020 föreslås 5 miljoner kronor för detta ändamål. Dessutom föreslås att förvaltningsanslaget ökas med 4 miljoner kronor 2020.

Folkhögskolorna föreslås tillföras 76 miljoner kronor inklusive studiemedel 2020 för att skapa motsvarande ca 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Läs mer på regeringens hemsida

Kontakta Amir Dahan Agerlund, samordnare för vux-nätverket i Fyrbodal, om du har tankar kring samordning som en konsekvens av regeringens förslag och dess effekter för utbildningsanordnare i kommunerna.

Kontaktpersoner

Jenny Mårtensson

Kommunikatör Kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/jenny-martensson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?