Effekterna av coronaviruset för näringslivet

Fyrbodals kommunalförbund följer noga utvecklingen av coronaviruset för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt näringsliv. Vi kartlägger just nu vilka behov som kan finnas och arbetar för att skapa beredskap för nya initiativ som kan bidra till att stötta näringslivet i det nya ekonomiska läget.

Projekt och verksamheter kan påverkas av den rådande situationen och i förlängningen innebär det att verksamheter kan ha svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Vi har tilltro till att vi tillsammans kan hantera de problem som uppstår på ett pragmatiskt sätt och ha en kontinuerlig dialog. Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor är stödberättigade. Intäktsbortfall och eventuell revidering av projektbudget hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare.

Den allvarliga situationen kommer att kräva samarbete och förändrade arbetssätt av oss alla under överskådlig tid. Vid planerade sammankomster följer vi de rekommendationer som nationella myndigheter ger. Fyrbodals kommunalförbund kommer under den närmaste tiden att vara restriktiva med möten och använda oss av digitala lösningar i större utsträckning.

Läs mer på sidan Effekterna av covid-19 i näringslivet

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0761-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?