Handlingsplan för digitalisering 2024 – 2025

Bakgrund

I en tid av snabb teknologisk utveckling och förändrade samhällsbehov blir digitalisering en nyckelfaktor för kommunernas utvecklingsarbete. Digitalisering bör inte ses som en separat process utan som ett horisontellt perspektiv som genomsyrar all verksamhet. För att lyckas med den digitala transformationen måste digitalisering integreras som en metod för verksamhetsutveckling i alla kommunala tjänster och processer. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter kan vi förbättra effektiviteten, öka medborgarnöjdheten och säkerställa en hög servicenivå. Digitala verktyg och plattformar gör det möjligt att optimera processer, förbättra informationsflödet och stödja datadriven beslutsfattning. Detta leder till mer informerade och strategiska beslut som bättre möter kommunens behov och mål.

Samarbetet mellan våra kommuner är nyckeln till framgång. Genom att arbeta tillsammans kan vi dela resurser, kunskap och erfarenheter, vilket ger oss möjlighet att övervinna begränsningar och skala upp våra digitala initiativ. Detta samarbete skapar också de stordriftsfördelar som är nödvändiga för att implementera avancerad teknik på ett kostnadseffektivt sätt.

Ett väl strukturerat digitaliseringsarbete möjliggör snabbare och mer omfattande implementering av nya lösningar. Med många initiativ och stora förändringar som behöver genomföras samtidigt, uppstår en förändringsträngsel. Detta kräver en välplanerad och strukturerat angreppsätt för att undvika överbelastning och säkerställa att alla projekt får den uppmärksamhet och de resurser de behöver. En gemensam handlingsplan med ett strukturerat arbetssätt hjälper oss att prioritera och samordna våra initiativ, vilket underlättar genomförandet och minimerar riskerna med parallella projekt.

Syfte

Syftet med denna handlingsplan är att skapa en tydlig och strukturerad väg framåt för att säkerställa en hållbar och framåtblickande digital transformation för Fyrbodals kommuner.

Genomförande

Under 2018-2020 genomfördes ett arbete med att ta fram en gemensam handlingsplan som var ett långt och omfattande arbete som tog nästan ett år att genomföra. Handlingsplanen förnyas nu för perioden 2024-2025 men denna gång görs inte ett lika omfattande förarbete då det är svårt att planera långsiktigt eftersom digitala trender snabb förändras, vilket innebär och det är svårt att förutsäga vilka lösningar och plattformar som kommer att vara relevanta och effektiva på lång sikt.

Status just nu är att handlingsplanen har skickats ut till Fyrbodals kommuner för remissyttrande. Remissversionen för handlingsplanen hittar du under länken nedan.

Fyrbodals Handlingsplan för Digitalisering 2024-2025 REMISSVERSION

Preliminär tidsplan för framtagande av handlingsplan

 • 2024-04-09–2024-04-09: Enkätundersökning om digitalisering skickas kommundirektörerna som vidarebefordrar den till valda respondenter.
 • 2024-04-09–2024-04-22: Respondenterna besvarar undersökningen.
 • 2024-04-22–2024-05-09: Sammanställning av resultatet.
 • 2024-05-10–2024-05-23: Sammanställningen analyseras och paketeras för spridning i kommunerna, workshop med kommundirektörerna förbereds.
 • 2024-05-17–2024-05-17: En workshop för att prioritera vad som bör finnas i den gemensamma handlingsplanen genomförs tillsammans med socialchefsnätverket
 • 2024-05-24–2024-05-24: En workshop för att prioritera vad som bör finnas i den gemensamma handlingsplanen genomförs tillsammans med kommundirektörsnätverket
 • 2024-05-27–2024-06-13: Sammanställning av handlingar; handlingsplan samt förslag på uppdrag och organisering av genomförande tas fram.
 • 2024-06-19–2024-08-13: Kommundirektörerna mottar förslag och skickar för remiss till utvalda representanter. Synpunkterna sammanställs och skickas till Fyrbodal.
 • 2024-08-14–2024-08-30: Handlingarna kompletteras utifrån inkomna synpunkter.
 • 2024-09-02–2024-09-12: Ny version av handlingsplan och uppdrag skickas till Fyrbodals ledningsgrupp för godkännande.
 • 2024-09-13–2024-09-13: Kommundirektörerna får handlingsplanen presenterad på kommundirektörsnätverket.

 

Kontaktpersoner

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/sara-herrman-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?