Programråd SKR-koncernen

Programrådet för SKR-koncernen (Adda, Inera och SKR) är upprättat för att säkerställa en strukturerad och effektiv hantering av digitaliseringsinitiativ samt främja samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Rådet fungerar som en motor för att identifiera, prioritera och värdera konkreta initiativ, och driver dessa till genomförande. Dessutom samordnar och synkroniserar rådet förslag och initiativ med andra grupperingar för att säkerställa att de hamnar i rätt forum och arena. Just nu arbetar rådet mycket med Handslag för digitalisering | SKR.

En av rådets viktiga funktioner är att främja leverans och realisering av gemensamma lösningar som gynnar alla inblandade parter. Rådet fungerar även som en förberedande grupp för kommundirektörsnätverket och bidrar till dess agenda. Varje deltagare representerar sitt län med ett nationellt perspektiv och fungerar som ambassadörer för det gemensamma arbetet. De fångar upp och hanterar gemensamma behov som kan växa i samverkan och skapar beredskap för att hantera och införa initiativ i länet.

Deltagarna stödjer kommundirektörerna i sina län och kommunicerar inom olika nätverk för att säkerställa att information och beslut sprids effektivt. Programrådet använder en tydlig ärendehanteringsprocess som klargör vem som får lyfta ett ärende, vem som beslutar om vad, och hur arbetsgrupper formas beroende på behov. På hemmaplan krävs dialog med representanter i KD-nätverket, tillgång till strategiska nätverk samt möjligheten att skapa och styra arbetsgrupper och förväntningar.

Eftersom Västra Götalandsregionen är indelad i fyra delregioner så koordineras frågorna till och från programrådet genom kommunalförbundets samtliga digitaliseringsstrateger. På så sätt kan frågorna förankras i hela regionen.

Mötesanteckningar från Programrådets möten hittar du nedan.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?