Kungsmarksskolan, Munkedal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsmarksskolan är en 7–9 skola med en integrerad grundsärskola. Skolans mål är att lärandemiljön ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Bakgrund

Utifrån personalen och skolan finns en strävan att tillsammans med eleverna skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelse och förbättringsinsatser. Eleven ska vara väl medveten om målen för sitt lärande, vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i arbetet. Läraren ska arbeta aktivt med att tydliggöra mål, följa upp elevens lärande och ge återkoppling som hjälper eleven att nå målen eller är på våg att uppnå målen för ämnet.  Utifrån andelen gymnasiebehöriga elever i Munkedals är andelen lägre sommaren 2020 (78 %) än riks- (85,6%) och länsgenomsnittet (85 %). Dessutom finns en stor könsskillnad. Vid uppföljning av läsåret 2019/2020 skiljde det 8 procentenheter för avgångseleverna i Munkedals kommun, då 74 % av pojkarna och 82 % av flickorna hade behörighet till gymnasiets nationella program. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet där 87 % av flickorna och 84,3 % av pojkarna var gymnasiebehöriga vid samma tidpunkt.

Skolans utvecklingsarbete

Utifrån det faktum att det finns en låg gymnasiebehörighet och en skillnad i gymnasiebehörighet mellan pojkar och flickor i Munkedals kommun, har skolan arbetat med en nulägesanalys med ett antal elever på skolan och tillsammans med övrig personal. Ett antal områden har ringats in som huvudområden till att vissa elever inte har tillräckliga betyg för att ta dem in på ett nationellt program på gymnasiet. Dessa områden är:

  • bristande motivation.
  • hög och/eller problematisk skolfrånvaro.
  • elevers läs- och skrivsvårigheter och bristande förkunskaper vid ingången till högstadiet.
  • en skola som möter elever med olika utmaningar och där utmaningar finns att anpassa utbildningen tillsammans med elever som har sociala problem, psykisk ohälsa eller olika neuropsykiatriska funktionsvariationer.
  • bristande studieteknik.

Kontaktpersoner Kungsmarksskolan

Yvonne Andersson

Jonas Andersson

Marcus Svensson

 

 

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?