Fullföljda studier – deltagande enheter

Sedan starten augusti 2020 har 14 enheter startat upp sitt arbete inom ramen för fullföljda studier. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7–9 och i årskurs 5 och 6. Stödet omfattar även kommunövergripande satsningar från F-5 samt till förskola och familjecentraler.

Utvecklingsarbetet har startats upp vid olika tillfällen och är i olika delar av genomförandeprocess. Utifrån en nulägesanalys av enheternas förutsättningar och barnens behov har varje enhet/kommun tagit fram sin egen processplan. Samtliga enheter/kommuner har samma mål och syfte, att fler elever ska bli behöriga och slutföra sin gymnasieutbildning. Samtliga enheter/kommuner arbetar på olika sätt för att nå dit. Vanliga utvecklingsområden är:

  • System och rutiner för uppföljning av skolnärvaro, skolanknytning och måluppfyllelse.
  • Samverkan – internt och externa aktörer
  • Bemötande och relationer
  • Inkluderande lärmiljöer
  • Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet och genus

Deltagande enheter och kommuner

Klicka på verksamhetens namn för att läsa enheternas beskrivningar av sitt arbete.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?