Bruksskolan, Munkedal

Bruksskolan ligger i en härlig naturskön miljö i utkanten av Munkedals tätort. Skolan är en F-6 skola med cirka 230 elever. I processen fullföljda studier kommer Bruksskolan att fokusera på att öka måluppfyllelsen genom att arbeta med lärmiljöerna och personalens förhållningssätt.

Bakgrund

Bruksskolans har identifierat ett antal utmaningar i utvecklingsarbetet. Dels handlar det om elever som av olika anledningar uppvisar svårigheter att koncentrera sig, uppvisar oro och ibland lämnar klassrummet. Dessa elever behöver mycket stöd och resurser. Vilka anpassningar görs i klassrummet och i elevernas utbildning. Ett antal områden har i identifierats utifrån en nulägesanalys:

 • elever som av olika skäl har utmaningar kring att koncentrera sig på skolarbetet.
 • elever som uppvisar sociala svårigheter.
 • elever som har dokumenterad en dokumenterad npf (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som påverkar skolarbetet.
 • elever som har SVA (svenska som andraspråk) som personal hyser en språklig oro för.
 • elever som inte når upp till kunskapskraven i minst ett kärnämne.
 • elever med hög/eller problematisk skolfrånvaro.
 • elever i ”fel läroplan”.

Skolans utvecklingsarbete

I utvecklingsarbetet arbetar Bruksskolan extra fokuserat med elever som inte når upp till kunskapskraven i minst ett kärnämne samt uppvisar någon ”koncentrationssvårighet”. Skolans personal arbetar:

 • mer språk- och kunskapsutvecklande.
 • mer stödjande.
 • mer med klassrums- och lektionsdesign.
 • mer med kooperativt lärande.

Sammanfattningsvis handlar det övergripande arbetet kring att tillgängliggöra utbildningen för så många elever som möjligt samt öka måluppfyllelsen. Vilka anpassningar behövs och vilka är de extra anpassningarna (när, hur och varför) som behöver utvecklas?

Kontaktpersoner på Bruksskolan:

Zintita Johansson och Maria Hjalmarsson.

 

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?