Accelererad omställning till Fossilfria transporter

Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska tillsammans stötta 22 medlemskommuner att snabba på omställningen till fossilfria transporter.Projektet arbetar med aktiviteter kring effektiva transportsätt, fossilfria arbetsmaskiner, upphandling, laddinfrastruktur och förnybara drivmedel. Alla 22 medlemskommuner har åtagit sig att bli fossiloberoende avseende transporter innan 2030. Åtagandet har skett genom att alla kommuner skrivit under Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Projektet finansieras av kommunalförbunden och även Västra Götalandsregionen genom Regionutvecklingsnämnden. Det pågår mellan december 2022–december 2025. Fyrbodals kommunalförbund håller ihop projektet som projektägare och Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund är samverkanspart.

Aktuellt

”Industry in West” snabbar på omställningen i industriföretagen

Ett nytt megaprojekt ska accelerera omställningstakten hos företag i Västsverige. Fyrbodals kommunalförbund är en av medfinansiärerna. ”Det här känns mycket bra. Vi måste öka omställningstakten om vi ska klara miljö- och klimatmål”, säger Michael Johansson, chef för regional utveckling, på kommunalförbundet. I projektet samverkar IDC West Sweden, i rollen som …

Läs mer

Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Det är ett samverkansprojekt som gör detta möjligt och redan tidigare har förbunden samarbetat i liknande projekt. ”Under år 2020 hade de två kommunalförbunden en medarbetare som delade …

Läs mer

Kontaktpersoner

Angelica Rennerfelt

Projektledare Accelererad omställning till Fossilfria transporter
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/angelica-rennerfelt-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?