Nyheter med anledning av coronaviruset

Fyrbodals kommunalförbund stöttar medlemskommunerna för att på bästa sätt möta utmaningarna som coronaviruset och sjukdomen covid-19 för med sig. På den här sidan finns en samlad information om det arbetet.

Nu startar företagarhjälpen Fyrbodal

28 april 2020. Företagarhjälpen Fyrbodal är en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare i Fyrbodalsregionen som påverkas av Coronapandemins konsekvenser.

Läs hela artikeln om Företagarhjälpen Fyrbodal

Utbildningar med fokus mot digitalisering

24 april 2020. Trollhättans kommun har tillsammans med IUC-väst tagit satt samman en katalog med digitaliseringsutbildningar riktade till tillverkningsindustrin. Du hittar den här:

Länk till katalogen över distansutbildningar

Satsning på utbildning

20 april 2020. Regeringen satsar nu för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att kravet på kommunernas medfinansiering tas bort för 2020 och staten finansierar samtliga platser i yrkesvux samt ytterligare 1 500 platser under 2020.

Läs mer på sidan för Näringslivsnyheter med anledning av Coronapandemin

Vårdgivare erbjuds gratis utbildning för att få in ny personal i vården

17 april 2020. Socialstyrelsen erbjuder vårdgivare gratis digital utbildning med baskunskap riktad till ny personal för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Detta för att snabbt kunna rekrytera och få igång extrapersonal.

Läs mer på Vård- och Omsorgscolleges sida

En vårflod av varsel inom näringslivet

11 april 2020. Informationsflödet till näringslivet går just nu att jämföra med en rejäl vårflod och det börjar bli svårt att navigera för våra företagare. Varslen fortsätter att öka, liksom företagsnedläggningar och permitteringar.

Läs hela artikeln om läget för näringslivet i Fyrbodal

Oro och varsel, men också ljus i mörkret

30 mars 2020. Covid-19 har skapat stor oro i näringslivet, med flera konkurser, permitteringar och varsel. Men det finns också ljusglimtar och kreativa initiativ där företag stöttar varandra och kommunerna och företag jobbar tillsammans för att mildra effekterna av pandemin.

Läs hela artikeln om oro i näringslivet

Ökade medel för kulturella och kreativa näringar

23 mars 2020. I ljuset av den pågående Coronapandemin har regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslutat om att dubblera ramen för pågående utlysningar av medel för hållbart företagande inom programmet för kulturella och kreativa näringar, KKN, från fyra till åtta miljoner kronor.

Läs hela artikeln om kulturella och kreativa näringar

Effekterna av coronaviruset för näringslivet

19 mars 2020. Fyrbodals kommunalförbund följer noga utvecklingen av coronaviruset för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt näringsliv.

Läs hela artikeln om effekterna för näringslivet

Information om coronaviruset

19 mars 2020. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läs hela artikeln om coronaviruset

Inställda eller framflyttade kurser

16 mars 2020. Med anledning av Corona-viruset har vi ställt in eller flyttat fram ett antal kurser och föreläsningar. Bland annat är föreläsningen med Bo Hejlskov framflyttad från den 25 mars till 29 september

Läs hela artikeln om kursverksamheten

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?