Kraft och framtidstro i Strömstad

Foto: Jenny Mårtensson

Situationen i Strömstad är som en dramatisk dikt. Pandemin lamslog själva den pulserande kraftkällan för näringslivet. Genom handel och turism har den norska kronan flödat. När gränsen stängdes och pandemins restriktioner stoppade människor att träffas, umgås, uppleva, äta och handla i gränsstaden Strömstad, blev det öde på stadens gator. Flödet för näringarna upphörde.

Människor förlorade sina jobb, sin försörjning. Framtiden blev oviss och människor blev ledsna, arga och förtvivlade. Hopplöshet och missmod präglade staden. Det som varit självklart fanns i ett enda slag inte kvar.

De så kallade instegsjobben försvann och marken rämnade under fötterna på många unga. Var finns meningen som skapar tro på livet och framtid när de naturliga bilderna av framtiden slocknar?

Men Strömstadsbor stukar man inte så lätt. Istället för att överge sin stad, istället för att tappa tron på framtiden, istället för att ge upp, har Strömstad mobiliserat. Man har inte passivt väntat på att gränsen ska öppna igen och att restriktioner för resor och umgänge ska upphöra, att allt ska bli ”som vanligt”. Istället har Strömstad samlat kraft.

Nya samarbeten växer fram

Företag har omvandlat motgångar till nya affärsmöjligheter. Nya lokala samarbeten växer fram och en vilja att utvecklas blir tydlig. Människor har skapat nya karriärer och utbildat sig. Det svåra blir grogrund för det nya, för framtiden. Motgångar blir till möjligheter.

Gränsen till Norge kommer att gradvis öppnas, även om vi i skrivande stund inte vet när, och sommaren 2021 förväntas bli en rekordsommar för den nationella turismen.

Strömstad rustar för framtiden, för att skapa motståndskraft och utveckla befintligt näringsliv, attrahera nya näringar och återfå hög sysselsättning. Här byggs nu en framtidstro som sprider sig långt utanför stadens gränser.

Strömstad är en stad att längta till och vi är alla hjärtligt välkomna att som gäster, besökare, företagare, turister, kunder, upptäckare, äventyrare och livsnjutare möta det nya Strömstad som tar emot oss klokare, gladare, starkare, öppnare, vänligare och mer innerligt än någonsin.

Kraftsamling

Sedan hösten 2020 har det skett en formidabel kraftsamling i Strömstad. Näringslivet tar sig igenom en historisk kris. Man möter svårigheter och driver aktivt vidare för framtiden. Vi ser exempel på företag som arbetat fram mer trimmade, starkare och flexiblare verksamheter som delvis riktar sig till nya kundgrupper. Man har utbildat sig och stärkt sin kompetens. Strömstad har mobiliserat och visat att omställning är möjligt, att det går hand i hand med utveckling.

Strömstad har fått hjälp. När det stod klart att pandemins effekter slog så hänsynslös mot just Strömstad med sin gränshandel och besöksnäring, hörsammade såväl regering, region och kommunalförbund ropen från kommunledning och näringsliv. Politiker och tjänstemän i Strömstad krokade arm och bad om hjälp på ett sätt som fick genomslag.

Den 3 september 2020 samlades aktörer med strategisk kompetens och praktisk rådighet från näringsliv och kommuner för att skapa konstruktiva strategier för att ta sig igenom den rådande situationen i Norra Bohuslän, lett av Fyrbodals kommunalförbund. Det var ett av de sista tillfällen det var möjligt att mötas fysiskt innan restriktionerna hårdnade.

Resultatet av kraftsamlingen den 3 september blev två huvudspår där det ena är omställning och utveckling riktad mot i första hand företagen samt satsningar på utbildning och kompetensutveckling riktat till individen.

Omställningskontor blir utvecklingsarena

Strömstad fick, som enda kommun i Sverige, stöd till att starta ett omställningskontor. En samordnande arena för både företag och individ, för att möta de akuta behoven lokalt i krisen.

Omställningskontoret samlar flera professioner inom både näringsliv och utbildning för att erbjuda vägar vidare. Satsningen har en budget på fyra miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Den pågår i en akut fas under två år och övergår sedan till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

I skrivande stund ser vi en gradvis öppning av samhället. Krisen är långt ifrån över, behoven av vägledning och stöd är fortsatt stora hos både individer och företag. Men det ljusnar och viljan att utvecklas är stor. För att synliggöra framtidstro och bjuda in till utveckling för både individer och företag, samt skapa ett aktivt deltagande, byter omställningskontoret namn till Utvecklingsarena Strömstad med ledorden Kraftsamling – Kompetens – Näringsliv.

Ambitiösa satsningar för högre studier

Sedan september 2020 har en grupp bestående av tjänstemän från Strömstad kommun och Fyrbodals kommunalförbund träffats digitalt varje måndag morgon för att samordna och skapa momentum i arbetet med näringslivets omställning och nya utbildningsnivåer.

En glödande fråga för kraftsamlingen har varit hur ungdomar kan stimuleras till högre studier i en tradition utan studievana.

I Fyrbodal är nämligen andelen ungdomar som söker sig vidare till högre studier låg och Strömstad har minst antal sökande till Högskolan Väst i hela området. Någon sa: Som ung i Strömstad förväntas man ta jobb inom handel eller turism och tjäna egna pengar efter studenten, inte flytta till någon diffus studieort och skaffa sig en lika diffus examen och slösa både tid och utebliven inkomst i en massa år.

Under hösten, vintern och våren har måndagsgruppen initierat, drivit igenom eller följt, samordnat och stöttat allt från etableringen av utvecklingsarena för företag till kampanjer riktade till ungdomar.

Det har genomförts digitala rådgivnings- och studievägledningsträffar och gjorts personliga inspirationsfilmer för bristyrken på temat ”Vägar vidare”. Kommunen har dubblat studie- och yrkesvägledningsfunktionen och även gett den en tydligare strategisk roll.

Vuxenutbildningen i Strömstad har stärkts rejält med fler platser, bredare utbud mot yrken som leder till jobb, samt ökade möjligheter att studera på distans. Det har även gjorts satsningar inom validering.

Tillsammans med Högskolan Väst har man kickat igång det så kallade Högskolevux som är ett snabbspår till högskolestudier för den som inte har full gymnasiebehörighet.

Ett annat nytt värdefullt samarbete är det med Högskolan i Karlstad som nu erbjuder distansutbildning till förskole- och grundskolelärare för studenter i Strömstad.

Det har gjorts särskilda uppsökande insatser för ungdomar som står utan vare sig utbildning eller arbete och samarbete med Vi-projektet och satsningen Fullföljda studier har intensifierats.

Strömstad har även sett till att dra nytta av andra projekt inom Fyrbodals kommunalförbund, inte minst Fenixz satsningar på kompetensförsörjning och Hållbar besöksnäring Väst som specifikt stöttar de så hårt drabbade turistföretagen.

Synergier och gyllene nycklar

En effekt internt på kommunen är att samarbetet mellan olika verksamheter stärkts, inte minst mellan näringslivsfunktionen, barn- och utbildningsförvaltningen, och socialförvaltningen. På den nya Utvecklingsarenan, som ryms i det gamla sjukhuset, får företag vägledning genom det akuta skedet och vidare för att bygga och stärka verksamheten på sikt med utbildningsinsatser och affärsutveckling.

Måndagsgruppen har gjort det möjligt att hålla samman och skapa synergier mellan dessa olika satsningar, med konkret nytta för företag och de människor som lever och verkar i norra Bohuslän.

Ja, Strömstad har sannerligen kraftsamlat och står nu redo att möta sommaren 2021 starkare, klokare och mer beredd än någonsin. När hösten kommer är det fler än någonsin som kommer läsa vidare på högskola och universitet. Och är det något vi vet om omställning, så är det att kunskap är den gyllene nyckeln till utveckling. Det gäller för såväl samhälle och näringsliv som för den enskilda medborgaren.

Text: Jenny Mårtensson

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Jenny Mårtensson

Kommunikatör Kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/jenny-martensson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?