RSS

Välkommen till Fyrbodals kommunalförbund!


Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

 

 • 2017-02-22
  Nu är vi fler än 270 000 invånare i Fyrbodal
  SCBs siffror för 31 december 2016 visar på 270 114 invånare i vårt område. Det betyder att vi är 3 7...
  Nu är vi fler än 270 000 invånare i Fyrbodal
  ________________________________________________________________
 • 2017-02-20
  Hälsokällan fortsätter kampen mot mobbning i Fyrbodals skolor
  Hälsokällans arbete med frågor kring mobbning har varit framgångsrikt och följer Skolverkets riktlin...
  Hälsokällan fortsätter kampen mot mobbning i Fyrbodals skolor
  ________________________________________________________________
 • 2017-02-14
  Ledig tjänst – Löneadministratör/ekonom


  Vår löneadministratör går i pension och vi söker nu hennes efterträdare. Som löneadministratör blir ...
  Ledig tjänst – Löneadministratör/ekonom
  ________________________________________________________________
 • 2017-01-13
  Platsutveckling ur fyra perspektiv
  Arbetar du med utveckling, attraktivitet och samhällsutveckling i en kommun i Västra Götaland? I bör...
  Platsutveckling ur fyra perspektiv
  ________________________________________________________________
 • 2016-12-21
  Nyhetsbrev december 2016
  Om EU-miljoner, kompetensutveckling och kultur i årets sista nyhetsbrev.

  Se hela nyhetsbrevet här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Nyhetsbrev december 2016
  ________________________________________________________________
 • Dummybild 2016-12-13
  Nyhetsbrev integration: Annette lämnar sin roll som integrationsstrateg
  Vid årsskiftet lämnar Annette Nyman sin roll som integrationsstrateg i Fyrbodals kommunalförbund. Pr...
  Nyhetsbrev integration: Annette lämnar sin roll som integrationsstrateg
  ________________________________________________________________
 • Dummybild 2016-12-12
  Prognos för utbildning och arbetsmarknad i Fyrbodal 2025
  Vilka utmaningar och förutsättningar står vi inför när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjni...
  Prognos för utbildning och arbetsmarknad i Fyrbodal 2025
  ________________________________________________________________
 • 2016-12-01
  Uppskattad dag om parker, trädgårdar och platsspecifk konst
  Gröna parker för hälsans och attraktivitetens skull. Stadsjordbruk för att det är nödvändigt och int...
  Uppskattad dag om parker, trädgårdar och platsspecifk konst
  ________________________________________________________________


Senast ändrad: 2017-02-13 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776