Kreativa kraftfält

Det finns ett tydligt samband mellan kultur, kreativitet och innovationskraft. Det gäller inte bara de kreativa näringarna utan också i de branscher som vi inte traditionellt sett uppfattar som kreativa. Med detta som bakgrund har Fyrbodal deltagit i en kartläggning av områdets så kallade kreativa kraftfält.

Syftet med att kartlägga Fyrbodals kulturella resurser var att synliggöra utvecklingsdynamiken på olika platser runt om i delregionen. Sammanlagt kartlades 5 600 kulturaktiviteter och kulturlokaler i Fyrbodal. Resultaten kan hjälpa oss att klargöra och därmed stärka kulturens roll inom ramen för arbetet med hållbar, innovationsdriven och inkluderande utveckling.

Kreativiteten inom kulturverksamheter och deras skapande energi spiller ofta över på andra verksamheter. En slutsats av studien är dock att vi i Fyrbodal inte fullt ut drar nytta av den kraft som finns i kulturverksamheterna. Det hoppas vi kunna ändra på nu!

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?