Stöd i föräldraskapet

Föräldrar är viktiga för sitt barns hälsa och utveckling. Att vara förälder kan både vara härligt och ge stor glädje, samtidigt som det bitvis kan ge en utmaningar. Föräldrar kan under perioder i livet behöva stöd i sitt föräldraskap. Inte minst innan under spädbarnsåren, då frågorna kan vara många. Men också under förskoleåren, skolåren och under barnets tonårsperiod.

Den 30 Augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi som sätter både föräldrar och barn i fokus. Syftet med strategin är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin vänder sig även till fler än barnets rättsliga föräldrar, exempelvis bonusföräldrar samt andra närstående viktiga vuxna. Enligt barnkonventionen har barnets föräldrar gemensamt ett ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Samtidigt har staten en skyldighet att stötta föräldrarna.

Samhällets stöd till ett föräldraskap i förändring

Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Och kunskapen om hur viktiga föräldrar är för barnets liv och utveckling är stor. Lena Hallengren, barn och jämställdhetsminister i Stefan Lövéns regering, mellan 2014-2018 menar att: ”tillsammans kan vi göra Sverige till ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Samhället rymmer idag olika familjekonstellationer och därför vill regeringen att stödet ska vara anpassat till alla typer av föräldrar och familjer. Strategin vänder sig även till flera vuxna runt barnen än de rättsliga biologiska föräldrarna” menar Lena Hallengren.

När barnen själva får frågan, vad som är viktigast för att må bra, menar de att föräldrar som lyssnar och bryr sig är oerhört viktig. Då samhället är under konstant förändring kan detta stöd se olika under olika perioder i föräldraskapet. Frågor som hur knyter jag an och samspelar med mitt barn, hur utvecklar jag ett aktivt lyssnande samtidigt som regler och ramar är andra frågeställningar som många föräldrar reflekterar kring. Konkret kan stödet handla om att delta i en föräldragrupp inom mödra- och barnhälsovården, eller att delta i ett föräldraskapsstödprogram eller av att ta del av information, eller vara med i grupp på internet. Stödet erbjuds alla föräldrar och är frivilligt.

Hälsokällan arrangerar kurser och konferenser samt leder nätverk

Hälsokällan utbildar personal, arrangerar konferenser för att främja ökad kunskap samt leder nätverk och bistår kommuner och regionala verksamheter i utvecklingsarbetet inom Fyrbodal. Det kan exempelvis handla om

  • att möta olika aktörer som är involverade kring samhällsintroduktionen med nyanlända föräldrar. Där kan exempelvis frågorna vara specifikt inriktade på att vara förälder med ”rötter och fötter” i två olika kulturer. Här inspireras vi bl a av Sonia Sherefays fantastiska arbete. Det kan också handla om frågor kopplat till frågor om var en som nyanländ förälder kan söka råd och stöd.
  • utbildning till en mängd olika aktörer inom olika föräldrastödsprogram, exempelvis PREP, Barnen i våra hjärtan, ICDP (Vägledande samspel) m fl.
  • att leda nätverket för familjecentralerna i området, som är en viktig arena för att möta alla föräldrar.
  • att delta kring kommuners utvecklingsarbete kring samhällsintroduktionen med nyanlända.
  • att arrangera aktiva föräldramöten inom ramen för förskola och skola.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Pernilla Forss

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/pernilla-forss-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?