Sexualitet, samtycke och relationer

Frågor som handlar om sexualitet, samtycke, relationer och jämställdhet är starkt kopplade till varje människas formande av den egna identiteten, inte minst för barn och ungdomar. Forskning från bland annat WHO (Världshälsoorganisationen) visar att skolans undervisning om sexualitet och relationer har en avgörande betydelse för barns sexuella hälsa, identitetsskapande och välbefinnande.

Att skolan ger en undervisning som är normmedveten, som är läroplansbaserad, lärarledd och ges över tid, är viktiga dimensioner i arbetet med att främja både kunskaper och värden för varje ung människa. Syftet med arbetet är stärka varje ung människas identitet kopplat till frågor som berör både normer och kunskaper.

Internationella konventioner och lagstiftning

Arbetet kring sexualitet och relationer handlar både om samhället och individen. Det handlar om relationer, identiteter, kroppen, lagar, kön, genus, sexuell identitet. Det handlar också om njutning, preventivmedel, respekt mot sig själv och andra, samt om diskriminering, samtycke och gränser. Och mycket, mycket mer.

Hälsokällans arbete tar sin utgångspunkt i att varje vuxen människa som arbetar med eller möter ungdomar i andra sammanhang ska kunna vara ett stöd i barn och ungas vardag och utveckling. Genom undervisning, faktabaserade kunskaper samt genom dialog och samtal kan var och en av oss stödja barn och unga att hitta sina vägar till hur en vill leva sitt liv. I arbetet behöver vi vara medvetna om att barn och ungdomar kommer från olika erfarenheter och livsbetingelser. Det kan exempelvis handla om hur en identifierar sig, som hetero, homo, bi eller trans. Det kan också handla om olika geografiska och klassmässiga bakgrunder, olika familjeförhållanden och så vidare.

Forskningen kopplat till sexualitet och relationer

Frågor om sexualitet och relationer handlar i grunden om identitet. Genom att frågorna kopplas till identitetsutvecklingen behöver frågorna kopplas till samtiden, samhället och SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). Fakta om kroppen och kroppens utveckling kopplat till reflektioner och samtal om värderingar och normer och samspel med andra är nödvändigt för att varje ung människa ska hitta sin ”egen inre kompass”. Denna kompass som kan vägleda varje ungdom kring val de önskar samt att skilja vad som är bra och dåligt för dem samt att kunna förstå och tolka andra människors känslor, signaler och känslor.

Forskning som bedrivits på området visar att undervisning och lärande bör fokusera på och förmedla en positiv syn på sexualiteten. Undervisningen bör även sättas in i ett samhällsperspektiv. Föreställningar och värderingar är präglade av den tid och på den plats vi växer upp i. Sociala faktorer som grupptillhörighet är också av betydelse. Hälsokällan menar i linje med omfattande internationell forskning att undervisning och lärande om sexualitet och relationer

 • bör innehålla faktakunskaper (exempelvis om kroppen och om kroppens sexuella anatomi och utveckling).
 • bör innehålla Interaktiva metoder där eleverna får möjlighet att bearbeta normer och värderingar.
 • bör förmedla en positiv syn på sexualiteten.
 • måste inkludera olika sexuella läggningar, identiteter, praktiker och preferenser.
 • måste ta hänsyn till ungdomars olika villkor, livssituationer och erfarenheter.

Hälsokällan utgår ifrån skollagen och läroplanerna i utbildningar kring barns sexualitet, samtycke och relationioner. Utifrån dessa bör varje ung människa ha:

 • Frihet att välja; att själv få definiera sin sexualitet och dess uttryck, när en själv vill ha sex och när en inte vill givetvis inom ramen för gängse lagstiftning och samtycke med andra.
 • Frihet att njuta; skolan och andra aktörer ska förmedla och gestalta en positiv syn på sexualitet och relationer, samt förebygga övergrepp och kränkningar. Min kropp är min kropp och din kropp är din kropp. Samtycke behöver vara en överordnad princip om en vill kyssa, krama eller utöva andra sexuella handlingar med en annan person.
 • Frihet att vara; skolan tillsammans med andra aktörer ska bejaka en positiv grundinställning till det sexuella identitetsökandet, som ett sätt att finna de individuella svaren om sin identitet och personlighet.

Hälsokällan arrangerar kurser och konferenser samt leder nätverk

Hälsokällan utbildar personal, arrangerar konferenser för att främja ökad kunskap samt leder nätverk och bistår kommuner och regionala verksamheter i utvecklingsarbetet inom Fyrbodal. Dessutom samarbetar vi med regionala och nationella myndigheter (exempelvis RFSU, RFSL OCH MCUF)

Det kan exempelvis handla om

 • att arrangera olika grund- och fördjupningsutbildningar för lärare, elevhälsa m fl som arbetar med barn i 7-13-årsåldern.
 • att arrangera olika grund- och fördjupningsutbildningar för lärare m fl som arbetar med barn i 13-16-årsåldern.
 • att arrangera utbildningar med fokus på nyanlända ungdomar och sexualitet, samtycke och relationer.
 • att leda olika nätverk med yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar kopplat till frågor om sexualitet och relationer.
 • att arrangera konferenser inom området kopplat till frågor om sexualitet, samtycke och relationer.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?