Porrkritisk undervisning

Kunskapshöjande seminarier utifrån LGR 22 med undervisande lärare, elevhälsa, rektorer m fl

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och en av de våldsformer som avses är prostitution och människohandel. Uppdraget tar sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitik och det sjätte jämställdhetspolitiska målet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I uppdraget förtydligas att arbetet också ska rikta sig mot kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund

Hälsokällan kommer under hösten 2022 att arbeta med kunskapshöjande inslag om pornografin kopplat till den nya läroplanen för skolan inom området Sexualitet, relationer och samtycke. Syftet är att ge pedagogisk personal och övrig personal i skolan stöd i arbetet att ta upp frågor om medielandskapet och arbetet mot pornografi. Arbete tar ett tydligt avstamp i den Nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och med koppling till de nya skrivningar som görs i LGR 22. I utbildningen kopplas jämställdhet ihop med sexualiseringen av flickors, kvinnors, pojkars och mäns kroppar samt pornografin utifrån de nya skrivningar som görs i LGR 22.

Syfte

Beslutet från Länsstyrelsen avser att uppdra Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund att arrangera kompetensutveckling med skolpersonal, elevhälsa samt övrig berörd personal kring pornografins skadeverkningar för barn och unga samt att stärka barns rätt till kroppslig och kroppslig integritet.  Utformningen är i föreläsningsform samt ett uppföljande seminarium med utgångspunkt i sammanställande av befintligt material om pornografi som forskning, filmer och nätsidor. Deltagarna kommer att erhålla ett baspaket med material att användas som stöd i undervisningen med barn och unga.

Exempel

I kommunerna kommer vi att ha en halvdag med skolpersonal, elevhälsa m fl från åk 4-9  samt en digital uppföljning kring metodmaterial m m. Vi arrangerar den första dagen i samarbete med kommunens utbildningsförvaltning och/eller folkhälsosamordnaren.

Utbildare

Utbildare är Marcus Svensson som arbetat som undervisande lärare inom skola, på Reality Check och Länsstyrelsen. Marcus har lång erfarenhet att arbeta med frågor att undervisa om pornografins påverkan på barn och ungdomar och jämställdhet. För närvarande är Marcus verksam tillsammans med Henrik Erlandsson i Fyrbodals fullföljda studier och kring Högskolans Väst arbete ”Vad ska du bli när du blir stor”.

Målgrupp:

Primär målgrupp är undervisande lärare åk 4-9, personal i elevhälsa m fl. Men även undervisande lärare 1-3 kan delta för att skaffa sig en allmän kunskap om området om vad och varför och sen komplettera sin undervisning utifrån material som Stopp min kropp och barns rätt till personlig och kroppslig integritet.

Inbokade utbildningar 2022 och 2023

Uppföljningar digitalt:

  • Vänersborg 30 November 2022
  • Vann, Bohusläns museum eller Dalsland. 24 Januari 2023.
  • Vann, Bohusläns museum eller Dalsland. 8 Mars 2023.
  • Uddevalla gymnasieskola 26 Januari 2023.
  • Västerskolan och Ramnerödsskolan 13 September 2023. Till anmälan
  • Bengtsfors och Uddevalla 28 September 2023. Till anmälan.

Om utbildningen:

Utbildningen är gratis för deltagare från Dalslandskommunerna, Norra Bohuslänskommunerna samt kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg i mån av tid. Bokningen ska dock göras tillsammans med utbildningschefen i någon av de 14 avtalskommunerna (Dalsland, Norra Bohuslän, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg).

Föräldraföreläsning digitalt

Läs mer om satsningen i reportaget nedan:

https://express.adobe.com/page/88w6KwNM27NIF/

 

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?