Porrkritisk undervisning

Kunskapshöjande seminarier utifrån LGR 22 med undervisande lärare, elevhälsa, rektorer m fl

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och en av de våldsformer som avses är prostitution och människohandel. Uppdraget tar sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitik och det sjätte jämställdhetspolitiska målet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I uppdraget förtydligas att arbetet också ska rikta sig mot kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund

Hälsokällan har under hösten 2022 och vårterminen 2023 arbetat med kunskapshöjande inslag om pornografin kopplat till den nya läroplanen för skolan inom området Sexualitet, relationer och samtycke. Syftet var att ge pedagogisk personal och övrig personal i skolan stöd i arbetet att ta upp frågor om medielandskapet och arbetet mot pornografi. Arbete tar ett tydligt avstamp i den Nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och med koppling till de nya skrivningar som görs i LGR 22. I utbildningen kopplas jämställdhet ihop med sexualiseringen av flickors, kvinnors, pojkars och mäns kroppar samt pornografin utifrån de nya skrivningar som görs i LGR 22.

Syfte

Beslutet från Länsstyrelsen avsåg att uppdra Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund att arrangera kompetensutveckling med skolpersonal, elevhälsa samt övrig berörd personal kring pornografins skadeverkningar för barn och unga samt att stärka barns rätt till kroppslig och kroppslig integritet.  Utformningen är i föreläsningsform samt ett uppföljande seminarium med utgångspunkt i sammanställande av befintligt material om pornografi som forskning, filmer och nätsidor. Deltagarna kommer att erhålla ett baspaket med material att användas som stöd i undervisningen med barn och unga.

Exempel

I kommunerna genomförde vi en halvdag med skolpersonal, elevhälsa m fl från åk 4-9  samt en digital uppföljning kring metodmaterial m m. Utbildningen genomfördes i samarbete med kommunens utbildningsförvaltning och/eller folkhälsosamordnaren.

Målgrupp:

Primär målgrupp var undervisande lärare åk 4-9, personal i elevhälsa m fl. Men även undervisande lärare 1-3 kunde delta för att skaffa sig en allmän kunskap om området om vad och varför och sen komplettera sin undervisning utifrån material som Stopp min kropp och barns rätt till personlig och kroppslig integritet.

Satsningen är avslutad.

Läs mer om satsningen i reportaget nedan:

https://express.adobe.com/page/88w6KwNM27NIF/

 

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?