Barns psykiska hälsa

Psykisk hälsa är ett fokusområde som är starkt förankrat med Hälsokällans övriga fokusområden och arbete. Barns psykiska hälsa, trygghet och välmående påverkas av arbetet med vägledande samspel, stöd i föräldraskapet, skolnärvaro, våldsförebyggande arbete, integritet, integration och R.A.S.T.

Arbetet tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och barns rättigheter. Barn och unga har rätt till en god psykisk hälsa och trygga uppväxtvillkor.

Hälsokällan har en ambition att bidra till att skapa förutsättningar för barns hälsa genom fortbildning och nätverksträffar för viktiga vuxna i barns närhet. Genom att ge personal möjlighet till ökad kunskap, verktyg och erfarenhetsutbyte kan de stärkas i sin yrkesroll och i sin tur stödja och stärka de föräldrar, barn och ungdomar de möter i sitt arbete.

Specifikt inom området barns psykiska hälsa genomförs utbildning kopplat till metoderna DISA och Brännpunkten/MittBpSamtal.

Disa-metoden är en skolbaserad metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi med syftet att förebygga stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever. Ledaren stödjer ungdomar i att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen samt belyser och stärker deras positiva sidor. MittBpSamtal är ett verktyg för att möta elever som vill ha hjälp med sin övervikt. Verktyget ger samtalsledaren ett starkt stöd i de många gånger svåra samtalen.

Kontaktpersoner

Elisabeth Hansson

Strateg Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/elisabeth-hansson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?