Forskning, utvärdering och utredning

 

Forskning

Senaste forskningsprojektet har berört  teknikombud och välfärdsteknik för personal som arbeta med unga inom LSS-boende  i samverkan med Högskolan Väst. Ett aktuellt forskningsprojekt berör BIM, Barnahuset i Fyrbodals InsatsModell.

Rapporter finns under publicerat.

Forskningscirklar, FoU-cirklar

I forskningscirklar möts deltagare från socialtjänsten och disputerade forskare för att tillsammans utveckla ny kunskap. I FoU-cirklar är inte forskningsledaren disputerad. Senaste FoU-cirkeln handlade om ”Att leda på natten inom kommunal vård och omsorg”. Nästa forskningscirkel berör viktiga samtal med äldre.

Rapporterna finns under publicerat.

Master/magister

Vi ger olika slags anpassat stöd och handledning till anställda som skriver magister/master uppsatser. Det är stöd utöver det som lärosätena ger.

FoU seminarier

Aktuella och efterfrågade forskare bjuds in för att dela med sig av sin kunskap. Deltagarna läser på i förväg för att kunna få ut så mycket som möjligt av seminariet.

FoU samverkan i Fyrbodal

FoU-Socialtjänst samarbetar med andra FoU aktörer i regionen, som primärvårdens FoUU, FoUiVäst i GR, Högskolan Väst med bla BUV och andra aktörer

Rapporter och utvärderingar

Rapporter om utvecklingsarbete, från forskningscirklar och utvärderingar gjorda inom socialtjänsten skrivs med handledning från både FoU-Socialtjänst och universitet och högskolor i riket.

Utredningar

Utredningar görs på uppdrag av socialcheferna och kan beröra både kommunsamverkan, vårdsamverkan eller nationella uppdrag.

Tillgång till vetenskapliga artiklar

Maria Klamas bistår gärna med att ta fram artiklar om den senaste forskningen, med övergripande sökning i Högskolan Västs databaser med jämna mellanrum vad gäller området socialtjänst som inkluderar de tre verksamhetsområdena IFO, Vård och omsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri.

Om det är något särskilt ämnesområde, metod, arbetssätt som ni vill veta mer om så maila Maria.

På Högskolan Väst bibliotek kan alla få tillgång till deras databaser genom vad de kallar ”walk in use”. Det innebär att man får ett tillfälligt login på biblioteket, när man är där på plats. Då får man tillgång till de vetenskapliga tidskrifter som Högskolan Väst prenumererar på och man kan ladda ner dessa och maila till sig själv. Är det någon av er som själva vill åka till Högskolan Väst och söka artiklar kan Maria hjälpa er med kontakter och hur ni går tillväga. Det finns bra information på Högskolan Väst hemsida om hur man söker i databaser. Du hittar deras informationsfilmer på följande hemsida http://www.bibliotek.hv.se/ under rubriken (i den rosa rutan) ”lär dig med en film”.

Vi hjälper gärna till med kontakter till SBU ( statens beredning för utvärdering) för att ta fram evidensbaserad kunskap i olika område.

 

Kontaktpersoner

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/maria-klamas-2022-150x150.jpg

Lis Palm

FoU-strateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lis-palm-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?