Kompetensråd Fyrbodal

Kompetensråd Fyrbodal är en tvärprofessionell arbetsgrupp för omvärldsbevakning inom kompetensförsörjningsområdet. Gruppen är dessutom rådgivande för beslut och strategier.

Ett samlat och strukturerat kompetensförsörjningsarbete är en nyckelfaktor för hållbar utveckling och tillväxt i Fyrbodalsregionen. Kompetensråd Fyrbodal (KRF) är en arena för kompetensförsörjning på kort och framförallt på lång sikt i Fyrbodalsregionen, där alla ingående parter i samverkan bidrar generöst med sina erfarenheter.

Arenans roll är att synliggöra kompetensbehov utifrån parternas omvärldsbevakning, samt vara rådgivande för beslut och strategier.

Kompetensrådet består av representanter för Arbetsförmedlingen, Företagarna, Folkhögskolorna, Högskolan Väst, Kommunalförbundet, Kommunakademin, Innovatum, IUC Väst, kommunerna (näringslivsutvecklare, personalchefer, vuxenutbildning och utbildningschefer), IF Metall, Unionen och Västsvenska Handelskammaren.

Syftet med gruppens arbete är att uppnå:

  • En gemensam målbild,
  • höjd status på kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor,
  • ökad samverkan över geografiska och organisatoriska gränser,
  • ökad synlighet av behov och utbud,
  • effektiv och samordnad omvärldsbevakning och framtidsspaning,
  • bidra till ett uppdaterat utbildningssystem, systematisera och optimera lärandet,
  • bidra vid omställningar till exempel vid etableringar, nedläggningar,
  • behovsstyrda branschråd.
  • dimensionering av Gy och vux utbildning

Bakgrund

Som en följd av regeringsuppdraget från 2009 har Västra Götalandsregionen tillsammans med de fyra delregionala kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland. Syftet är att bidra till en bättre kompetensförsörjning på kort och lång sikt genom ökad samverkan mellan utbildningar och arbetsmarknad som leder till rätt kompetens och att allas färdigheter tas tillvara. Efter att Kompetensplattform Västra Götaland bildats fick delregionerna i uppdrag att formera sitt arbete kring kompetensförsörjning, detta har Fyrbodals kommunalförbund gjort genom ”Kompetensplattform Fyrbodal”. Dessutom påverkar den nya dimensioneringslagen för gymnasiet och komvux  gruppens arbete.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?