Uddevallas handlingsplan

Två små barn tittar tillsammans på en läsplatta

Uddevalla har skapat en handlingsplan för arbetet med barns integritet på förskolorna.På Team Väster, Team Öster/Söder i Uddevalla kommun har riktlinjer för barns integritet skapats. Det förebyggande integritetsarbetet följs upp läsårsvis på enhetsnivå och huvudmannanivå i det systematiska kvalitetsarbetet. En gång per läsår går all personal igenom riktlinjerna med sin rektor.

Övergripande syfte med handlingsplanen är att stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet för att värna en trygg och säker förskola i Uddevalla kommun. Vi ser barn som rättighetsbärare, som har rätt till delaktighet, inflytande, integritet och utveckling. Riktlinjerna gäller både vuxna och barns förhållningssätt gentemot varandra för att främja kroppslig och personlig integritet. Handlingsplanen utgår ifrån Sveriges jämställdhetspolitiska mål med särskilt fokus på delmål 6, Barnkonventionen och Lpfö 18.

Länk till mer information om handlingsplanen.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?