Idébank för goda exempel

Tre barn som leker i snön

Många goda idéer och exempel samlas i en idébank

Det är många spännande och konkreta saker som händer i utvecklingsarbetet på de 13 förskolorna och på Hogstorps skola. På Söndagsvägens förskola i Uddevalla arbetar de exempelvis med barnen om diskrimineringsgrunderna. ”Vi har en Regnbågslåda med bilder utifrån diskrimineringsgrunderna på olika familjekonstellationer, kyrkor, funktionsvariationer, etnicitet som vi har som samtalsunderlag i barngruppen […] Syftet är att främja förståelsen av att vi alla är olika”.

Forskningen (se exempelvis Zimmerman, 2020 eller Ernestam, 2019) visar entydigt att både pojkar och flickor vinner på att förskola och skola arbetar strukturerat och systematisk med förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag, både vad gäller måluppfyllelse och barns rätt till personlig och kroppslig integritet. På Hogstorp skola och förskola kopplas arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet.

”Detta är ingen quick fix, på lång sikt vill vi bidra till ett samhälle med mindre våld. Hogstorps elever ska kunna stå emot förtryck, kränkningar och aktivt stå upp för jämställdhet. Barnen och elevernas ska rustas för att, inte bara i skolan utan också i samhället i övrigt respektera varandras integritet och i sina handlingar avstå våld som lösning, säger Denise van Hilst i en intervju med Bohuslänningen, rektor på Hogstorps förskola och skola.

Länk till idébanken med olika exempel från enheterna.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?