Våld i nära relationer

Under perioden 1 september 2017 till 31 december 2018 finansierade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett projekt för att ge ett strategiskt stöd till kommunerna i Fyrbodal att utveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Fyrbodals kommunalförbund har varit huvudman för arbetet och Anders Sandberg har varit ansvarig för projektet.

Uppdraget tog sin utgångspunkt i den kartläggning som gjorts av arbetet mot våld i nära relationer i kommunernas socialtjänst i Fyrbodal 2015-16 och som påvisade stora skillnader mellan kommunerna och därmed ett behov att utjämna dessa skillnader. Kommunerna i Fyrbodal gick efter att kartläggningen redovisats samman i en gemensam satsning om en 30-procentig projekttjänst under 2017 och 2018 där Enheten mot våld i Trollhättan var huvudman. Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjöd därmed ett ytterligare förstärkt stöd till kommunerna mot bakgrund av kommunernas egen satsning.

Stöd till kommunerna

Uppdraget var att stödja kommunerna att utveckla sina grundläggande strukturer för arbetet mot våld i nära relationer. Det har till exempel handlat om att ta fram ledningssystem som inkluderar arbete med våld i nära relationer, utveckla rutiner för att upptäcka våld och beskriva en rättssäker handläggning, göra regelmässiga riskbedömningar för att bedöma risk för upprepat våld somt stödja arbetet med att erbjuda rättssäkra insatser med stöd, skydd och behandling för alla som lever med våld.

Det betyder att projektledaren har varit konsult till kommunerna i alla slags frågor rörande arbetet mot våld i nära relationer. Hans uppdrag har varit att se de behov av utveckling som finns i kommunerna och samordna dessa i Fyrbodal. Vidare att erbjuda stöd i arbetet med den som utövar våld i nära relationer, delta i nätverket Våld i nära relationer och andra relevanta nätverk i Fyrbodal, samt vara en resurs i arbetet med att utveckla skyddat boende, delta i möten med FoURum och vara en resurs för hela Fyrbodals kommunalförbund. Projektledaren har även haft i uppdrag att samverka med den resurs som organiserats på Enheten mot våld i Trollhättan.

Konkret erbjudande

Projektets erbjudande till kommunerna var möjligheten att bjuda in projektledaren till:

  • samtal och diskussioner som pågår i arbetsgrupper om arbetet mot våld i nära relationer, APT, planeringsdagar med mera
  • ledningsgruppen för att diskutera utvecklingsarbete på strategisk nivå
  • diskussioner kring behov och erbjudande till alla de som lever med våld
  • planeringsmöte för att erbjuda den som utövar våld, stöd och en insats

Kontaktpersoner

Titti Andersson

Teamchef Välfärdsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/titti-andersson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?